Klinkers maken plaats voor gras tegen wateroverlast in Arnhem


In de Bremstraat in Arnhem is men begonnen met de proef GroenParkeren. De Bremstraat is een sterk hellende straat. Onderaan is er regelmatig wateroverlast bij hevige buien. Het idee is er mede op gericht om bij te dragen aan een oplossing voor dit probleem. Tijdens de proef wordt 40 meter aan klinkers uit de parkeerstrook vervangen door grastegels. De doelen van het vergroenen van de parkeerstrook zijn het opvangen van regenwater, de afkoeling tijdens warme dagen en het creëren van een mooie straat. Het initiatief kwam van de bewoners, gesteund door bewonersinitiatief GroenWest en Team Leefomgeving Noord-West van de gemeente Arnhem.  De klinkers zijn er door de buurtbewoners zelf uitgehaald. In juni 2018 wordt besloten of het GroenParkeren bevalt.

Resultaten

Het plan is bedacht door een buurtbewoner die actief is in GroenWest Arnhem, een initiatiefgroep voor duurzame projecten in drie buurten in Arnhem West. De bewoners hebben ongeveer 4.000 klinkers uit de parkeerstrook verwijderd. BigBags met de klinkers zijn door gemeente Arnhem op de gemeentewerf opgeslagen. De aannemer van de gemeente is vervolgens aan de slag gegaan en heeft opsluitbanden geplaatst, wat zand verwijderd en lavasubstraat aangebracht. De grasplaten zijn geleverd door de firma Firmus Products BV.

Bewoners geven sinds de oplevering water en maaien het gras. De grastegels bestaan uit een kunststof "honingraat" van 1 bij 1 meter. Hierin is zwarte grond aangebracht , waarop het gras groeit. De platen worden geleverd met volgroeid en enige keren gemaaid gras. De grasplant zit net onder de kunststof randen in de plaat. Hierdoor rijd je niet over de grasplanten, maar over het kunststof.

Foto voor-na bremstraat

Situatie Bremstraat voor (links) en na (rechts) realisatie van de GroenParkeren strook

GroenWest Arnhem, buurtinitiatief voor duurzaamheid, evalueert de proef tegen het einde van de proefperiode van 1 jaar. De grastegels zijn betaald door de buurtbewoner die het plan indiende als inzending voor de Wijkprijs 2016 van Gemeente Arnhem. De prijs (€ 1.000) van oktober 2016 was genoeg voor 40 grastegels. In overleg met de gemeente is een akkoord bereikt voor de proef. De gemeente betaalde € 2.000 voor het aannemerswerk. Het beheer (water geven, maaien, mesten) gebeurt door bewoners. Het kostte de gemeente van februari tot juni om de opdracht aan de aannemer te verstrekken. Daardoor is het gras niet in maart/april maar in juni gelegd. De prijs-inzending streefde naar grastegels aan beide zijden en over de hele lengte van de straat. Daarvoor is 20 keer meer budget nodig. Als de proef slaagt, komt dit voorstel weer ter sprake. Ook de uitbreiding naar andere straten en wijken zal dan worden besproken. Hiervoor heeft de gemeente Arnhem nog geen toezeggingen gedaan. De eerste reacties in de buurt zijn positief. Men hielp bij het verwijderen van de klinkers en bij het water geven en maaien van het gras. Het gras heeft de warmteperiode in juni 2017 goed doorstaan.

grasstrook met auto

Contact

Erik Opdam
GroenWest Arnhem
06 21 67 63 99
e.opdam@chello.nl


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
GroenWest Arnhem, gemeente Arnhem & Frimus Products B.V.
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast