Ruimte voor wadi’s en groen in centrum van Nijverdal


Voor 2015 had Nijverdal een druk centrum met veel verkeer. De aanleg van de Salland-Twentetunnel heeft daar verandering in gebracht: nu is er veel meer ruimte en rust. De gemeente Hellendoorn heeft deze verandering aangegrepen om het Nijverdalse centrum helemaal opnieuw in te richten. Met het Masterplan Centrum Nijverdal gaat de wens om er een fijn en mooi centrum van te maken hand in hand met klimaatadaptatie. De Grotestraat is een belangrijk onderdeel van dit plan en daar zijn de werkzaamheden inmiddels voor het grootste deel uitgevoerd.

Hoe is het plan tot stand gekomen?

De gemeente heeft het plan samen met ondernemers en inwoners gemaakt. In 2015 en 2016 hebben inwoners en ondernemers onder begeleiding van bureau Bügel + Hajema in een aantal co-creatiesessies ideeën en wensen ingebracht, en die samen besproken. Dat heeft geleid tot een voorlopig ontwerp dat de gemeente in 2016 heeft vastgesteld. In 2018 heeft de gemeente het ontwerp verder uitgewerkt, opnieuw in co-creatie met ondernemers en inwoners. Landschapsarchitectenbureau OKRA begeleidde deze laatste co-creatiesessies.

Hoe ziet de nieuwe Grotestraat eruit?

Nijverdal ligt tussen de Sallandse Heuvelrug en het Reggedal in. Tussen die twee gebieden zit een hoogteverschil van meer dan dertig meter. Ook in het dorp zijn er hoogteverschillen en verschillen in landschap. Die verschillen zie je goed terug in de nieuwe Grotestraat, onder andere door de beplanting: richting het heuvelruglandschap is er paarswitte beplanting aangelegd en richting het beekdallandschap witblauwe beplanting. Zo zijn de landschappelijke kwaliteiten van de Sallandse heuvelrug en het beekdal tot in de kern van Nijverdal te zien en te beleven. Op het lage deel van de Grotestraat zijn verschillende wadi’s aangelegd, die water opvangen bij hevige regenbuien. De wadi’s zijn ingericht met veel schaduw en groen. Naast een aantal wadi’s liggen terrassen.

Foto: gemeente Hellendoorn

Hoe helpt de inrichting tegen wateroverlast en droogte?

Op het hoge deel van de straat heeft de gemeente het water van het riool afgekoppeld. Het water dat op de verharding valt, komt niet meer in het riool, maar stroomt naar de plekken waar bomen staan. Dit water wordt vervolgens gebufferd onder de beplanting, waarbij het water uiteindelijk via het bladerdak van de bomen weer verdampt. De wadi’s liggen op het lage deel van de straat en hebben een bergend vermogen van ruim 750 m3. Bij extreme hoosbuien vangen de wadi’s het afstromende regenwater van de berg op. Dat water wordt vervolgens vertraagd afgevoerd naar de beekloop van de Regge. Door water zoveel mogelijk op te vangen en te bergen, zorg je er ook voor dat de bodem minder snel uitdroogt.

Wat zijn andere voordelen?

De wadi’s met veel groen en bomen helpen niet alleen tegen wateroverlast en droogte. Het zijn ook fijne en aantrekkelijke verblijfplekken. Tijdens hete dagen kun je naast de wadi’s lekker in de schaduw zitten. Op het groen komen bovendien ook insecten en vogels af, wat de biodiversiteit vergroot. Met meer ruimte voor groen, bankjes en zitplekken en terrassen is de Grotestraat een stuk groener en gezelliger geworden. De nieuwe inrichting draagt zo bij aan een aantrekkelijk, gezond en leefbaar dorpscentrum.

Foto: gemeente Hellendoorn

Bijzonderheden?

Het project is uitgevoerd in een bouwteam met Dusseldorp ISM als partner. Omgevingscommunicatie was een belangrijk onderdeel tijdens de uitvoering. Inwoners en ondernemers konden voor vragen terecht bij de omgevingsmanager en er waren wekelijkse inloopmomenten. Hierdoor zijn er geen klachten geweest tijdens de uitvoering.

Leerpunten

Zorg dat het plan breed gedragen wordt door de omgeving. Voor het ontwerp van de Grotestraat zijn er drie co-creatieavonden georganiseerd, samen met OKRA en de laatste avond ook met Dusseldorp ISM. Tijdens deze avonden hebben de bewoners invloed kunnen uitoefenen op het ontwerp. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe inrichting breed gedragen is. De wadi en dus ook de opvang van hemelwater in het centrum is op die manier samen met de bewoners ontworpen.

Contactpersoon

Mareen Leferink
Gemeente Hellendoorn
m.leferink@hellendoorn.nl


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Gemeente Hellendoorn, inwoners, OKRA landschapsarchitecten & Dusseldorp ISM
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast