Groningen pakt urgente situaties aan met uitvoeringsagenda klimaatadaptatie


De gemeente Groningen wil in 2050 klimaatbestendig zijn. Om dat te bereiken heeft de gemeente haar adaptatiestrategie vertaald naar een uitvoeringsagenda. Op deze pagina lees je wat deze uitvoeringsagenda inhoudt.

Hoe is de uitvoeringsagenda tot stand gekomen?

De uitvoeringsagenda is opgesteld op basis van de adaptatiestrategie van de gemeente Groningen. De uitvoeringsagenda richt zich vooral op de situaties die volgens de adaptatiestrategie ‘Urgent’ zijn.

Wat staat er in de uitvoeringsagenda?

De uitvoeringsagenda beschrijft de acties en maatregelen die de gemeente Groningen de komende vier jaar neemt. Voor alle acties en maatregelen heeft de gemeente aangegeven welke rol zij daarin heeft. Ze onderscheidt vijf rollen:

  1. Stimuleren: Via voorlichting werkt de gemeente aan bewustwording.
  2. Samenwerken: De gemeente gaat actief in gesprek met andere partijen.
  3. Faciliteren: De gemeente ondersteunt maatschappelijke initiatieven, bijvoorbeeld met subsidies.
  4. Regisseren: De gemeente neemt zelf maatregelen in de openbare ruimte of voert nader onderzoek uit.
  5. Reguleren: De gemeente stelt kaders in de omgevingsvisie of dwingt maatregelen af in bijvoorbeeld een verordening.

Voorbeelden van acties en maatregelen

Met de uitvoeringsagenda komt de gemeente op verschillende niveaus in actie: van de bewustwording vergroten bij bewoners en ondernemers en de samenwerking verbeteren met verschillende instellingen, tot het uitvoeren van adaptatiemaatregelen in de openbare ruimte. Een aantal voorbeelden uit de uitvoeringsagenda:

  • Richtlijnen opstellen openbare ruimte: De gemeente werkt aan richtlijnen en regels voor de inrichting van de openbare ruimte. Hierbij heeft de gemeente een regisserende en regulerende rol.
  • Bewustwording vergroten: De gemeente wil haar ondernemers en inwoners betrekken. Bijvoorbeeld via de actie Steenbreek en door groene initiatieven te ondersteunen. Hierbij heeft de gemeente een faciliterende rol.
  • Samenwerking zoeken: De gemeente gaat ook actief op zoek naar de samenwerking met partijen die kunnen bijdragen aan adaptatiedoelstellingen en andere doelstellingen van de gemeente. Een voorbeeld hiervan is de ondertekening van het tienpuntenplan Groningen Groen. De gemeente en verschillende natuur- en landschapsorganisaties werken met dit plan samen aan klimaat, biodiversiteit en landschap.
  • Hitteplan verkennen: De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om een lokaal hitteplan op te stellen. Met dit plan wil ze vooral de samenwerking met partijen zoals de GGD en Het Rode Kruis verbeteren. Het tegenaan van eenzaamheid speelt een belangrijke rol in dit plan.
  • Oplossen van knelpunten. De gemeente werkt ook aan het oplossen van knelpunten in de openbare ruimte op het gebied van hitte, droogte en wateroverlast. Sommige van deze knelpunten worden in de sectorale plannen aangepakt, zoals in het water- en rioleringsplan en het uitvoeringsplan groen.

Contactpersoon

M. Schuit
Gemeente Groningen
martijn.schuit@groningen.nl
06-55414805


Projectsoort
Uitvoeringsagenda
Deelnemer
Gemeente Groningen
Schaal
Gemeente
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast