Lelystad fietst om knelpunten uit de stresstest te bekijken


De gemeente Lelystad heeft een stresstest uitgevoerd om in beeld te brengen waar de kwetsbaarheden liggen op het gebied van wateroverlast en hitte. Daarvoor heeft ze eerst een analyse laten uitvoeren van de knelpunten. Daarna zijn medewerkers van de gemeente en het waterschap gaan fietsen om deze knelpunten ter plekke te bekijken. Diezelfde avond hebben ze hun bevindingen aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Hoe gebruikt Lelystad de stresstest?

Met deze stresstest wil Lelystad in beeld brengen waar de kwetsbaarheden liggen van het stedelijk gebied. Ze wil de kennis uit de stresstest gebruiken om bestaande en nieuwe wijken klimaatbestendiger te maken. Ze zet daarbij in op een regisserende aanpak. Met de campagne Operatie Steenbreek stimuleert ze inwoners en bedrijven bijvoorbeeld om hun eigen daken, tuinen en buitenruimte te vergroenen. De gemeente heeft ook een stresstest laten uitvoeren voor het landelijk gebied, samen met natuurbeheerorganisaties en landbouworganisaties.

Wat was de opzet van de stresstest?

Het Waterschap Zuiderzeeland en Aveco de Bondt hebben samen een analyse gemaakt van de knelpunten bij wateroverlast en hitte. Daarvoor hebben ze gebruikgemaakt van het Tygron Platform. De knelpunten zijn in kaart gebracht, zodat je precies kunt zien welke plekken mogelijk kwetsbaar zijn. Medewerkers van de gemeente en het waterschap die zich bezighouden met ontwerp, beheer en onderhoud zijn toen met die kaart op de fiets gestapt. Hoe kwetsbaar zijn die plekken nu echt? Wat zijn de omstandigheden? De avond na die fietstocht hebben zij in een informele sessie hun bevindingen aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Wat waren de belangrijkste uitkomsten?

De belangrijkste uitkomst van de stresstest was dat klimaatadaptatie nog onvoldoende wordt meegenomen bij groot onderhoud. Terwijl klimaatadaptief inrichten geen extra geld hoeft te kosten. Lelystad streeft naar oplossingen die tegelijk simpel en integraal zijn:

  • Simpel: je kunt heel makkelijk groenvakken verlagen, of steen (deels) vervangen door groen. Bijvoorbeeld bij parkeervakken een open bestrating waar groen doorheen groeit. Zo ga je al heel snel wateroverlast tegen.
  • Integraal: je kunt bomen strategisch plaatsen, bijvoorbeeld op plekken waar ze schaduw geven tegen zijgevels van woningen. Zo verbeter je met een boom niet alleen de infiltratiecapaciteit, biodiversiteit en de kwaliteit van de lucht, maar ga je ook hitte tegen.

Wat gebeurt er hierna?

De volgende stap is om ondernemers en inwoners bij de klimaatadaptieve inrichting te betrekken. Dat zal gebeuren als er groot onderhoud plaatsvindt. De gemeente zal dan met inwoners en ondernemers delen welke klimaatadaptieve maatregelen er komen. Ze zal ook uitleggen wat de voordelen ervan zijn. Bijvoorbeeld dat open bestrating in parkeervakken er misschien minder netjes uitziet, maar dat het een geweldige oplossing is om wateroverlast tegen te gaan en de biodiversiteit te vergroten. Mensen zullen daar zelf ook het voordeel van ervaren: na een hevige regenbui kunnen ze met droge voeten in hun auto stappen.

Bijzonderheden

Tijdens de fietstocht zagen de medewerkers van de gemeente en het waterschap dat er ergens net een boom was geplant. Die boom stond bij een hoekwoning, waar ze schaduw zal geven in de tuin. Het kan goed dat de bewoners hierover gaan klagen, omdat ze dan te weinig zon krijgen in hun tuin. Als de gemeente de boom 5 meter verderop had geplant, dan had de boom schaduw gegeven op de zijgevel van het huis. Daarmee zou het huis koel blijven op hete dagen, waarmee je hittestress voorkomt. Zo simpel kan klimaatadaptatie zijn.

Leerpunten

Het was heel waardevol om in de stresstest samen met collega’s uit verschillende afdelingen van gemeente en waterschap naar de verschillende opgaven te kijken. Dat biedt grote kansen om de verschillende opgaven slim en integraal aan te pakken.

Contactpersoon

Anne Kok
Gemeente Lelystad
Am.kok@lelystad.nl


Projectsoort
Stresstest
Deelnemer
Gemeente Lelystad, Waterschap Zuiderzeeland & Aveco de Bondt
Schaal
Gemeente
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast