Tiny Forests helpen ‘s-Hertogenbosch klimaatbestendig te worden


’s-Hertogenbosch plant vier Tiny Forests aan. Een Tiny Forest, een concept van natuurorganisatie IVN, is een klein, dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan. Het mini-bos bestaat uit ongeveer veertig inheemse plantensoorten, zoals wilgen, berken, eiken, hazelaars en lijsterbessen. Het heeft in een wijk onder andere een gunstige uitwerking op de gevolgen van klimaatverandering.

Een Tiny Forest levert veel voordelen op in een verstedelijkt gebied. Het is niet alleen goed voor kinderen om natuur te vinden midden in de stad, maar het verbetert ook de gezondheid van bewoners en de Tiny Forests verhogen de biodiversiteit. Omdat de bossen zeer dichtbegroeid zijn, is het voor mensen niet mogelijk om er doorheen te lopen. Dat geeft de dieren meer kans om zich daar te vestigen. Daarnaast kan zo’n mini-bos een wijk klimaatbestendiger maken. Zo vangen de bossen veel regenwater op bij extreme weersomstandigheden, houden ze water vast tijdens droogte, zuiveren ze de lucht en gaan ze hittestress tegen.

Resultaat

’s-Hertogenbosch is gestart met de aanleg van een mini-bos op de eerste locatie, spoedig volgen er meer. Volgens stadsecoloog Johan Mees is het heel belangrijk om draagvlak te vinden voor natuur in de wijk. Samen met wijkbewoners en scholen in de buurt wordt het Tiny Forest onderhouden. De IVN verzorgt een lesprogramma voor scholen in de Tiny Forests. Kinderen uit de buurt zullen dan opgeleid worden als Wilde Wachters en helpen het bos te verzorgen.

Leerpunten uit het project

Projectleider Johan Mees heeft gemerkt dat de selectie van een locatie voor een Tiny Forest heel belangrijk is voor het slagen van het project. De IVN ondersteunt de projecten met een projectleider en subsidie, maar de gemeente dient de lead te nemen om draagvlak te creëren onder bewoners en scholen. Zijn advies voor andere gemeentes is: neem de tijd voor dat proces.Om het Tiny Forest tegen hondenpoep en vernieling te beschermen is het raadzaam om het eerste jaar een vriendelijk hekje te plaatsen.

Contactpersoon

Johan Mees
Gemeente 's-Hertogenbosch
j.mees@s-hertogenbosch.nl


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Schaal
Gemeente
Thema
Hitte, Wateroverlast