Water en ruimte atelier regio Helmond


Door de aanleg van een autosnelweg aan de noordoostzijde van Helmond (de ‘ruit’ rondom Eindhoven) komt een gereserveerd waterbergingsgebied onder druk te staan. Het Water + Ruimte atelier onderzoekt de mogelijkheid om de opgaves water en infrastructuur aan elkaar te koppelen.

Resultaten

Voor locatie Diesdonk zijn tijdens het atelier drie varianten uitgetekend waarbij de N279 een structurende rol speelt bij het realiseren van de waterberging en het nieuwe regionalebedrijventerrein BZOB. Voor Bakelse Beemden zijn ook vier mogelijkheden getekend, die verschillende richtingen geven aan de ruimtelijke ontwikkeling en de waterbergingsmogelijkheden van de Bakelse Aa.

Toepassing van methode ‘schetsschuit’. Door verschillende projecten te koppelen ontstaat mogelijk een kostenbesparend effect.

Untitled23


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Onderzoek
Deelnemer
Gemeente Hengelo & Waterschap Aa en Maas
Schaal
Regio
Thema
Wateroverlast