Natuurlijke klimaatbuffer Voorne


Sinds de afsluiting van het Brielse Gat in 1952 en het Haringvliet in 1970 hebben de duinen en het strand aan de kust bij Voorne last van zandhonger. Bij zandhonger verdwijnt er te veel zand in zee, wat gevaarlijk is voor de kust en de duinen. Om deze zandhonger tegen te gaan, heeft Waterschap Hollandse Delta in 2009 en 2010 verschillende maatregelen genomen.

Kustversterking Zwakke Kust van Voorne

Om de kust en duinen te versterken, heeft het Waterschap Hollandse Delta over een lengte van vier kilometer een brede duinenrij aangelegd en het strand verhoogd. Deze maatregel kostte in totaal 19,4 miljoen euro.

Herstel van witte duinen

Daarnaast heeft het waterschap met verschillende partijen samengewerkt om het duingebied bij de punt van Voorne te herstellen. De duinen waren bedekt met duindoornstruiken. Deze duindoorstruiken zijn in 2010 allemaal verwijderd. Daarnaast is de bovenste laag zand weggehaald en vervangen door beter zand. Dit herstel kostte in totaal 500.000 euro en is betaald met de klimaatbuffergelden van het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer (VROM).

Waarom zijn de duindoornstruiken verwijderd?

In 1987 was het duin versterkt met zand uit zee om er witte duinen te laten ontstaan. Maar omdat er slib tussen zat, groeiden de duinen vol met duindoornstruiken. Door deze struiken kon het zand dat de wind aanvoerde niet blijven liggen, wat de groei van de duinen tegenging. Nu de duindoornstruiken weg zijn, kan de wind weer voor extra zand op de duinen zorgen, wat bijdraagt aan de versterking van de kust. Het kalk in het zand is bovendien goed voor nieuwe planten.

Wie hebben aan deze klimaatbuffer gewerkt?

Aan deze klimaatbuffer heeft het Waterschap Hollandse Delta samengewerkt met de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, gemeente Westvoorne, Natuurmonumenten en verschillende belanghebbende partijen.