Regenwaterambassadeurs om afkoppelen in Deventer te stimuleren


Het regenwater niet meer in het riool laten lopen, maar in de tuin. Op die manier kunnen huishoudens bijdragen aan het ontlasten van het rioolstelsel tijdens hevige neerslag. Met het project Regenwaterambassadeurs wil de gemeente Deventer zoveel mogelijk huishoudens stimuleren hun regenpijp af te koppelen. Enthousiaste interne medewerkers van de gemeente vervullen hun ambassadeurschap door mensen in hun directe omgeving, en geïnteresseerden die afkomen op openbare bijeenkomsten, te motiveren tot afkoppelen.

Veel inwoners van de wijk de Worp zijn inmiddels afgekoppeld. Daarnaast zijn groepen bewoners in de wijken Zandweerd, Colmschate, Diepenveen en Keizerslanden begonnen met afkoppelen.

Onderstaand filmpje laat zien hoe Pim en Pauline Alberti, inwoners uit de wijk Diepenveen, hun regenpijp afkoppelde om zo het water in de tuin te laten infiltreren.

Het doel van de regenwaterambassadeurs is dat praktijkvoorbeelden anderen stimuleren en enthousiast maken, waardoor het zich als een olievlek verspreidt. Goed voorbeeld doet immers vaak volgen. De samenwerkende partijen nodigen inwoners, bedrijven en verenigingen graag uit om klimaat actief te zijn en zelf maatregelen te nemen. Dat kan op relatief eenvoudige manieren, zoals het afkoppelen van regenwater of meer ‘groen’ in de tuin aan te brengen in plaats van tegels.

Leerpunten uit het project

Vaak is het enige dat nodig is om af te koppelen de juiste informatie. Hoeveel water moet ik kunnen infiltreren? Wat voor bodem heb ik in de tuin? Welke oplossing zou in mijn tuin mogelijk zijn? Door deze vragen te beantwoorden wordt de stap naar afkoppelen een stuk gemakkelijker.

Contactpersoon

Edwin van der Strate
Tauw
0570 6994 09
edwin.vanderstrate@tauw.com


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Tauw, Gemeente Deventer, Natuur en Milieu Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta & Waterschap Vallei en Veluwe
Schaal
Gemeente, Wijk / buurt
Thema
Droogte, Wateroverlast