Inwoner van Woerden koppelt zijn dak af met hulp van subsidie


De gemeente Woerden stimuleert haar inwoners om het regenwater dat op de daken valt, af te koppelen van het riool.  Via de regeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken kunnen inwoners een subsidie krijgen van zes euro per vierkante meter dak, tot een maximum van 250 vierkante meter. Inwoners van de wijken waar een gemengd riool ligt maken aanspraak op de regeling. Het afkoppelen zorgt ervoor dat het regenwater niet meer wegstroomt naar het riool en moet ertoe leiden dat de kans op wateroverlast wordt beperkt. Een van de huiseigenaren die van de subsidie gebruik maakte is de bewoner van Fort Oranje 23. Met de subsidie kon de bewoner alle regenpijpen afkoppelen van het riool.

Resultaat

Fort Oranje 23 ligt in de Woerdense wijk Meander, hier staan huizen met forse daken waarvan het regenwater wordt afgevoerd naar een gemengd rioolstelsel. De huiseigenaar van Fort Oranje 23 maakte gebruik van de subsidie om de kans op wateroverlast te beperken: “wateroverlast is een milieutechnisch en maatschappelijk ongewenste situatie.” De subsidie werd ingezet om een dak van tweehonderd vierkante meter af te koppelen. De bewoner heeft met enige hulp van de lokale loodgieter alle regenpijpen afgekoppeld.

Afkoppelen in uitvoering

Afbeelding: werkzaamheden om het dak af te koppelen van het riool.

Er zijn drie voorzieningen geplaatst:

 • Een verzamelbuis die het regenwater van zes regenpijpen afvoert naar een sloot die achter het huis ligt;
 • Een afvoerbuis die het regenwater van één regenpijp afvoert naar de sloot die naast het huis ligt;
 • Een afvoerbuis die het regenwater van één regenpijp afvoert naar de tuin, waar het water in de bodem infiltreert via een grindkoffer.

Afkoppelen naar sloot Fort Oranje 23 Woerden

Afbeelding: regenwater wordt afgevoerd naar een nabij gelegen sloot.

De bewoner van Fort Oranje 23 is een van de 41 huiseigenaren die in de afgelopen 8 maanden gebruik maakte van de subsidie. In totaal is er 3.600 vierkante meter aan dakoppervlak afgekoppeld.

Leerpunten van de gemeente

 • Afkoppelen is voor veel inwoners behoorlijk complex. Veel inwoners zijn wel gemotiveerd om maatregelen te nemen, maar weten niet goed hoe ze moeten afkoppelen. Bovendien is elke situatie maatwerk. Inwoners hebben behoefte aan goede informatie over het ‘hoe’ en ‘wat’ van afkoppelen en aan iemand die met ze meedenkt. De gemeente gaat daarom betere informatie verstrekken aan geïnteresseerde inwoners. Daarnaast zoekt de gemeente een afkoppelcoach die inwoners kan helpen.
 • Regelmatig zagen subsidieaanvragers de regenpijp door en laten het regenwater in de tuin lopen waar het in de bodem kan infiltreren. Het is dan voor de volgende bewoner maar een kleine moeite om de regenpijp weer aan te sluiten op de afvalwaterriolering. Er vindt dan geen structurele aanpassing plaats van de inrichting. De gemeente gaat de subsidieregeling daarom aanpassen: hoe meer de aanvrager investeert in een structurele oplossing, des te meer subsidie de inwoner krijgt.
 • Probeer het administratieve proces zo eenvoudig mogelijk te houden voor zowel de subsidieaanvragers als de medewerker van de gemeente die de aanvragen behandeld. Dit maakt de regeling voor beide partijen aantrekkelijker. Vanaf 2019 haalt de gemeente daarom een van stappen – het voorlopige besluit – uit het proces.

Leerpunten van de bewoner die zijn dak afkoppelde

 • Onderschat niet de tijd en moeite die het kost om je dak af te koppelen. Het kan een hele puzzel zijn om inzicht te krijgen in hoe de afvoerbuizen onder de grond lopen en daar vervolgens aanpassingen in door te voeren. We hebben meerdere keren met de loodgieter overlegd en het uitvoeringsplan gaandeweg moeten bijstellen. Gelukkig gaf de gemeente meer tijd voor de uitvoering.
 • Het uiteindelijke resultaat mag er zijn! De afvoer van regenwater werkt goed en het verfraait de tuin en sloot.
 • De subsidieregeling van de gemeente maakte het mogelijk om het project uit te voeren. Zonder de bijdrage was de inspanning mogelijk te fors geweest.
 • We hebben als bewoners de uitvoering zelf georganiseerd en uitgevoerd. Het zou handig zijn geweest als er tegelijkertijd meer bewoners soortgelijke maatregelen hadden getroffen. We hebben nog materiaal over.
 • Technisch leerpunt: gebruik voldoende stevige en brede afvoerbuizen, zeker wanneer je onder oprit of paden werkt.

Contactpersonen

Wilco van Bodegraven
Gemeente Woerden
bodegraven.w@woerden.nl
0348 - 42 83 04

Rienk Schaafsma
rienk.schaafsma@waaloord.nl
0348 - 42 51 23


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Gemeente Woerden & bewoners
Schaal
Gemeente, Wijk / buurt
Thema
Wateroverlast