Nederweert stelt strategisch klimaatadaptatieplan op


Om in 2050 klimaatrobuust te zijn heeft de gemeente Nederweert een uitgebreid strategisch klimaatadaptatieplan opgesteld. Dit plan bestaat uit verschillende onderdelen. Eerst gaat het adaptatieplan in op de visie en de ambities van de gemeente, de kwetsbaarheden van Nederweert voor klimaatverandering en de manier waarop de gemeente wil samenwerken met inwoners en andere partijen. Daarna beschrijft het klimaatadaptatieplan het uitvoeringsprogramma voor de korte en de lange termijn. Hieronder lees je wat het eerste deel van het adaptatieplan inhoudt.

Hoe kwam dit klimaatadaptatieplan tot stand?

Hoewel Nederweert zelf nog weinig ervaring heeft met de gevolgen van klimaatverandering beseft de gemeente dat ze zich voor moet bereiden. De gemeente heeft net als veel andere gemeente in Nederland daarom een stresstest gedaan en risicodialogen gevoerd. Een van de resultaten daarvan is de Klimaatkaart. Dat is een samengestelde kaart waarin alle kwetsbaarheden in een oogopslag te zien zijn. De uitkomsten van de stresstest en de risicodialogen vormen het uitgangspunt van die visie en de ambities in dit klimaatadaptatieplan.

Wat is de visie van de gemeente Nederweert?

De gemeente wil dat in 2050 bijna iedereen in Nederweert zich bewust is van klimaatverandering en ook begrijpt wat dit betekent. Om de verschillende kernen van Nederweert klimaatrobuust te maken komt er meer groen. Dat doet de gemeente ook om de biodiversiteit te stimuleren. Uit de stresstest en de risicodialogen zijn de volgende belangrijke waarden naar voren gekomen:

  • Bewustwording: het kost tijd om iedereen zich bewust te laten worden van de effecten van klimaatverandering.
  • Verbindingen: omdat mensen verschillende belangen hebben is het nodig om te blijven zoeken naar verbinding. De een wil bijvoorbeeld liever een parkeerplaats voor de deur dan een groenstrook. Een halfverharde parkeerplaats kan dan een oplossing zijn.
  • Integrale benadering en afweging: dit betekent dat je opgaven in de openbare ruimte zoveel mogelijk in hun samenhang ziet.
  • Samenwerking: De gemeente werkt zo veel mogelijk samen met bewoners, belanghebbenden en andere partijen.
  • Meekoppelkansen: om klimaatadaptief te worden probeert te gemeente klimaatadaptieve maatregelen mee te nemen in geplande en lopende projecten. Daarmee beperk je de kosten.

Welke ambities heeft Nederweert?

De gemeente Nederweert gaat de openbare ruimte zoveel mogelijk vergroenen. Dat noemt de gemeente ‘Groen voor Grijs’. Er moeten meer bomen komen en bestaande voorzieningen richt de gemeente in met klimaatbestendige planten en struiken. Om in 2050 klimaatbestendig te zijn heeft de gemeente drie inhoudelijke ambities opgesteld en twee ambities die de rol van gemeente en het proces beschrijven. Dit zijn de ambities van de gemeente Nederweert:

  • Ambitie Hitte: In 2025 is er een Lokaal Hitteplan. Er komt vijf tot tien procent meer groen bij, met name bomen om meer schaduw te creëren. Bij nieuwbouw en renovatie zijn de gebouwen zo veel mogelijk klimaatadaptief ingericht, door bijvoorbeeld groene daken en gevelbeplanting, en door de slaapkamers in het noordoosten te situeren zodat ze minder opwarmen.
  • Ambitie Droogte: in 2050 loopt veertig procent van het water dat op een verhard oppervlak terecht komt niet meer naar het riool. Dit water komt in de grond terecht of wordt opnieuw gebruikt. Veertig procent van het groen is bestand tegen droge en natte perioden.
  • Ambitie Wateroverlast: In 2050 wil de gemeente zo veel mogelijk beschermd zijn tegen extreme buien. Omdat er veertig procent minder water in het riool terecht komt, is de gemeente beter beschermd tegen overlast op straat. De gemeente accepteert tijdelijk water op straat maar op cruciale doorgaande wegen mag geen hinder ontstaan voor hulpdiensten.
  • Ambitie Proces en Organisatie: De gemeente werkt integraal aan projecten. Klimaatadaptiekeuzes maakt ze zoveel mogelijk samen met andere partijen en ze benut meekoppelkansen als het budget dat toelaat. Omdat de resultaten van veel maatregelen pas na dertig jaar merkbaar zijn, begint de gemeente nu al.
  • Ambitie Communicatie: De gemeente wil vanaf 2020 meer en duidelijker communiceren over de klimaatmaatregelen die ze neemt. Ze stimuleert en helpt inwoners actief om hun omgeving te vergroenen en hun regenpijpen af te koppelen van het riool.

Contactpersoon

Jac Broens
j.broens@nederweert.nl


Projectsoort
Adaptatieplan/strategie
Deelnemer
Gemeente Nederweert
Schaal
Gemeente
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast