Stadsbeek in dorp Nijverdal beschermt centrum tegen wateroverlast


De gemeente Hellendoorn heeft als onderdeel van haar Klimaatprogramma Water een stadsbeek aangelegd in het dorp Nijverdal. Het is één van de maatregelen die de gemeente samen met het waterschap Vechtstromen neemt om wateroverlast, hitte en droogte tegen te gaan. Het laatste stuk van de stadsbeek in de wijk De Brake is nu ook aangelegd. De beek voert het regenwater uit het centrum van Nijverdal en het gebied eromheen rechtstreeks af naar de rivier de Regge. Daarmee heeft de gemeente een gebied van 14 hectare klimaatbestendig gemaakt.

Video: Planburo Oosterink

Veel minder kans op wateroverlast

De gemeente Hellendoorn heeft niet alleen een nieuwe beek aangelegd. Ze heeft ook het regenwater afgekoppeld, zodat dit in de beek terechtkomt. Het schone regenwater wordt zo gescheiden van het vuile rioolwater. Dit rioolstelsel is aangelegd onder de Salomonsonstraat. Het water komt bij het Hoge Dijkje boven de grond en stroomt dan verder als stadsbeek. De combinatie van een nieuwe afgekoppelde riolering en de aanleg van de nieuwe stadsbeek, heeft de kans op wateroverlast in het centrum van Nijverdal sterk verkleind. Zelfs bij grote hoeveelheden regen in korte tijd is er nu heel weinig kans op wateroverlast. Daarnaast is zo’n gescheiden rioolsysteem veel duurzamer: de grondwaterstand blijft beter op peil, er is minder risico op een overstort van vervuild water uit het riool en de zuivering van rioolwater werkt beter.

Foto: Thomas Klomp | Scherpgesteld

De beek gaat ook droogte en hitte tegen

De stadsbeek vanaf het Hoge Dijkje tot de vijver in De Brake gaat naast wateroverlast ook droogte en hitte tegen. Langs de beek vind je veel bomen en mooie groenstructuren die in de zomer voor verkoeling zorgen. Ook in de Salomonsonstraat is meer groen aangelegd. De gemeente heeft de vijver in samenwerking met de buurt en de woningcorporatie veranderd in een bergingsvijver. Deze kan overtollig regenwater opvangen dat daarna terechtkomt in de Regge. De gemeente gebruikt de beek ook om het grondwater aan te vullen, wat erg belangrijk is voor de droge zandgronden hier aan de rand van de Sallandse Heuvelrug.

De beek is een aangename plek en versterkt de biodiversiteit

De gemeente heeft langs en in de buurt van de beek kruidenmengsels ingezaaid en nestvoorzieningen gecreëerd voor vogels en vleermuizen. Ook heeft ze voor het gebied een slim beplantingsplan ontwikkeld. Dat vergroot de leefwereld voor allerlei planten en dieren, waardoor de biodiversiteit rond de beek wordt versterkt. Verder is de stadsbeek niet alleen nuttig, maar ook aantrekkelijk en aangenaam. Door de wandelpaden, bruggen en een vlonder kun je de natuur in en rond de beek van heel dichtbij beleven.

Foto: Thomas Klomp | Scherpgesteld

Ontwerp in cocreatie met bewoners

Buurtbewoners hebben de afgelopen jaren volop meegedacht over een klimaatvriendelijke inrichting van de Salomonsonstraat en de stadsbeek. Het ontwerp van de stadsbeek is tot stand gekomen in cocreatie met de buurtbewoners en woningstichting Reggewoon. Hetzelfde geldt voor de klimaatvriendelijke herinrichting van de woonomgeving en het afkoppelen van regenwater. Bewoners hebben ook meegedacht over hoe ze hun eigen voor- en achtertuin konden vergroenen met als doel om meer water op te nemen.

Cocreatie maakt ook sceptische bewoners enthousiast

In het begin waren veel bewoners sceptisch omdat de dichtbegroeide ruimte achter hun tuin ineens een open gebied met water zou worden. Daardoor zouden ze minder privacy hebben. Maar doordat de bewoners direct bij de aanleg zijn betrokken en ze volop hebben meegedacht over het ontwerp van de stadsbeek en de herinrichting van de woonomgeving, zijn ze enthousiast geraakt. En doordat het gebied veel opener is en je er fijn doorheen kunt wandelen, ontmoeten bewoners elkaar nu veel sneller. Tijdens de opening van de stadsbeek hebben ze dan ook samen met de gemeente een wandeling georganiseerd en een feestje gevierd met ‘Noabercake’.

Contactpersoon

Mareen Leferink-Stroeve
m.leferink@hellendoorn.nl


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Gemeente Hellendoorn, Proviel, Sallandse Wegenbouw, buurt, Waterschap Vechtstromen, Reggewoon & Planburo Oosterink
Schaal
Gemeente
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast