Op bedrijventerrein Waarderpolder is 9.000 m2 vergroend


In 2019 heeft de gemeente Haarlem het businesspark de Waarderpolder een subsidie gegeven om het terrein te vergroenen. Het parkmanagement van de Waarderpolder heeft toen samen met de beheerder van de openbare ruimte Spaarnelanden in totaal 9.000 m2 aan verharding verwijderd en vervangen door groen. Door dit extra groen is de Waarderpolder klimaatbestendiger en aantrekkelijker en is er is meer ruimte voor biodiversiteit.

Hoe hebben Parkmanagement Waarderpolder en de beheerder het aangepakt?

Het parkmanagement en de beheerder hebben eerst samen uitgezocht welke trottoirs in het gebied konden worden omgezet naar groenstroken. Omdat de straten van het bedrijventerrein smal zijn, was dat nog een uitdaging. Een aantal straten had aan weerszijden een voetpad. Het leek het parkmanagement en de beheerder slim om daar het voetpad aan één kant van de straat te vervangen door groen. Uiteraard moesten er geen inritten van bedrijven grenzen aan het trottoir en moest het niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid. Zij deelden dit plan via een brief en een mail met de ondernemers van het terrein. Die waren bijna allemaal positief. Sommige ondernemers waren bang voor minder goede looproutes van en naar hun bedrijf. Met deze ondernemers heeft het parkmanagement individueel gesproken, omdat draagvlak voor deze maatregelen belangrijk is. Uiteindelijk was iedereen positief over de plannen en kon de beheerder aan de slag met de vergroeningswerkzaamheden.


Foto van ClimateMatters

Geïnspireerd door project van ClimateMatters

Het parkmanagement van de Waarderpolder in Haarlem heeft zich voor dit project laten inspireren door een eerder vergroeningsproject in 2017 - 2018 op het MAAK-terrein van de Waarderpolder. In dat project heeft ClimateMatters samen met ondernemers van MAAK een parkeerterrein van 300 m2 vervangen door een klimaatparkje. Het project was bedoeld als voorbeeldproject voor de ondernemers op het bedrijventerrein, zodat zij enthousiast zouden worden en het voorbeeld zouden volgen.

Ondernemers steeds meer betrokken

ClimateMatters heeft verschillende ontwerpsessies met de ondernemers op het MAAK-terrein georganiseerd, waarin ze vooral ook de urgentie van vergroening met hen besprak. Vergroening als oplossing voor wateroverlast, hitte, luchtvervuiling en biodiversiteit. Er wilden steeds meer ondernemers meedoen. Na het voorwerk hebben de ondernemers samen met ClimateMatters het klimaatparkje in drie dagen aangelegd. Daarbij waren soms wel dertig mensen tegelijk aan het werk.

Het project had veel succes: steeds meer ondernemers raakten erbij betrokken, sommige gingen daarnaast ook hun eigen kavel vergroenen. De ondernemers dragen zelf zorg voor het onderhoud van het klimaatparkje. Een ander resultaat is dat de ondernemers zich meer bewust zijn geworden van het leven dat op het groen afkomt, en dat dit door de aanleg van het park is toegenomen. Ze horen bijvoorbeeld meer volgens fluiten en zien meer insecten. En op bijendag deden ze mee met bijen tellen.

Koplopers spelen grote rol

Naast de openbare ruimte is het belangrijk dat ook de private terreinen vergroend worden. Daarom had ClimateMatters samen met RVO een bijeenkomst georganiseerd met twaalf ondernemers die zelf al hun eigen terrein wilden vergroenen. Het doel hiervan was: zelf impact maken met een klimaatadaptief en biodivers terrein, én andere ondernemers motiveren om hetzelfde te doen. Om vergroening van een bedrijventerrein te versnellen is zo’n groep koplopers essentieel.

Resultaat: klimaatbestendiger, biodiverser en aantrekkelijker

Op de Waarderpolder is 9.000 m2 verharding verwijderd en ingezaaid met heesters, kruidenmengsels en bloembollen. Het resultaat: regenwater zakt makkelijker weg in de bodem, er is meer ruimte voor biodiversiteit en de openbare ruimte is aantrekkelijker. Ook de ondernemers van Waarderpolder zijn tevreden over de aanblik van het groen. Het parkmanagement vindt de vergroening van de Waarderpolder nuttig én leuk. De ondernemers waren enthousiast en het project was vernieuwend. Het zorgde voor positieve publiciteit. En het resultaat is een groener businesspark Waarderpolder.

Situatie voor en na de vergroening van de openbare ruimte

Parkmanagement stimuleert ook de ondernemers

Het parkmanagement stimuleert nu ook ondernemers om hun eigen terrein te vergroenen. Sommige ondernemers zijn hier al mee aan de slag gegaan. Andere weten soms nog niet goed wat het nut is van meer groen. Het is dan ook niet altijd even zichtbaar, terwijl groen de omgeving zeker klimaatbestendiger maakt en de biodiversiteit  vergroot. Verder kijkt het parkmanagement of er in de openbare ruimte ook nog plekken geschikt zijn om te vergroenen.

Herplanting van bomen via de ‘Bomenbank’

Op de Waarderpolder geldt een herplantplicht bij het kappen van bomen. Als een ondernemer een boom kapt, bijvoorbeeld voor de uitbreiding van het bedrijf,  kan zij de herplantplicht ‘afkopen’ bij het parkmanagement. Het parkmanagement plant dan een nieuwe boom op een geschikte plek in de openbare ruimte. Zo blijft het aantal bomen op de Waarderpolder op peil. Het parkmanagement wil in de toekomst via de Bomenbank het aantal bomen op de Waarderpolder vergroten.

Leerpunten

De uitvoering van het project moet in de toekomst duurzamer. Zo gingen de verwijderde tegels in te puinbreker, terwijl veel ervan geschikt waren voor hergebruik. Daarnaast gebruikte de beheerder voor het vervoeren van de tegels tractoren met oude dieselmotoren. Een ondernemer van de Waarderpolder merkte terecht op dat dit niet bijdraagt aan het doel om ook de CO2-uitstoot te beperken. Parkmanagement Waarderpolder let in de toekomst niet alleen op een duurzaam eindresultaat van het project, maar ook op een duurzame uitvoering ervan.

Contactpersoon

Stan Verstraete
Projectleider Verduurzaming Waarderpolder
stan@waarderpolder.nl


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Gemeente Haarlem, Parkmanagement Waarderpolder, beheerder openbare ruimte Spaarnelanden & bedrijven
Schaal
Bedrijventerrein
Thema
Wateroverlast