Veluwe heeft stimuleringsregeling om woningen en tuinen klimaatbestendig te maken


Gemeenten in de werkregio Noord Veluwe hebben samen met Waterschap Vallei en Veluwe een nieuwe subsidieregeling opgesteld om bewoners en ondernemers te helpen hun woning, bedrijfspand of tuin te vergroenen. De gemeenten die meedoen met deze regeling zijn Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem. Hieronder lees je wat de nieuwe regeling inhoudt.

Wat is de aanleiding?

Door klimaatverandering neemt de kans op extreme neerslag en langere perioden van droogte toe. Dat kan grote gevolgen hebben. Het is belangrijk dat de overheid, ondernemers en bewoners zich hierop voorbereiden. Met de nieuwe subsidieregeling willen gemeenten in de werkregio Noord Veluwe bewoners en ondernemers helpen om maatregelen te nemen. Daarom kunnen ze subsidie aanvragen bij het Loket Veluwe Duurzaam voor maatregelen waarmee je bijvoorbeeld regenwater kunt opslaan of maatregelen die de biodiversiteit vergroten.

Voor welke maatregelen kunnen inwoners subsidie krijgen?

De ene maatregel is effectiever dan de andere. Dat heeft invloed op hoeveel subsidie je voor een maatregel kunt krijgen. Geïnspireerd door de tabel van Stichting Rioned over de effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen, hebben de partijen bepaald welke maatregelen ze subsidiëren en hoe hoog de subsidie moet zijn. Hieronder vind je een lijst van negen maatregelen. Er staat ook hoe hoog de subsidie voor elke maatregel is:

 • Tegels en stenen weghalen waardoor regenwater rechtstreeks de grond in zakt: voor elke vierkante meter verharding die een inwoner weghaalt, is er 4 euro subsidie.
 • De aanleg van een wadi of een infiltratieveld: per kubieke meter grond die een inwoner afgraaft, is er 100 euro subsidie.
 • De aanleg van een groen dak: per vierkante meter is er 20 euro subsidie beschikbaar, met een maximum van 2500 euro.
 • Het planten van een nieuwe, inheemse boom: per boompje is er 35 euro beschikbaar.
 • Voor een kubus voor een regenschutting is er 25 euro subsidie beschikbaar.
 • Infiltratiekratten aanleggen om regenwater op te vangen: er is 50 euro subsidie beschikbaar per krat.
 • Het afkoppelen van de regenpijp van de riolering: hiervoor is 40 euro subsidie beschikbaar.
 • Het aanleggen van een regenwatertank in de tuin of de kruipruimte: 20 procent van de kosten wordt hiervoor vergoed, met een maximum van 500 euro.
 • Het installeren van een regenton: hiervoor is 20 euro subsidie beschikbaar per ton.

Welke maatregel is het meest effectief?

Voor wie wil weten welke maatregelen het meest effectief zijn tegen droogte, wateroverlast en hittestress hebben de gemeenten en het waterschap deze handige infographic (pdf, 869 kB) gemaakt. Bijzonder is dat de infographic er ook rekening mee houdt of een maatregel bijdraagt aan biodiversiteit en circulariteit. Infiltratiekratten en regenwaterschuttingen zijn bijvoorbeeld producten waar aardolie in zit. Dit zorgt ervoor dat ze een lagere waardering krijgen dan het vergroenen van een tuin of het aanleggen van een wadi.

Heeft de stimuleringsregeling effect?

De regeling bestaat sinds 1 maart 2021. Binnen twee maanden hebben zich al drie honderd mensen aangemeld. In het najaar gaan de gemeenten en het waterschap de resultaten evalueren.

Kijk naar deze video met tips voor bewoners om hun tuin te vergroenen en klimaatbestendig te maken

Leerpunten

Een regenton is niet de meest effectieve maatregel tegen wateroverlast of droogte. Maar om de regeling laagdrempelig te houden en om mensen klimaatbewust te maken, stimuleren de partijen toch de aanschaf van een regenton. Daarnaast komen uit deze subsidieregeling de volgende leerpunten naar voren:

 • Het is belangrijk om de grootte van een waterberging goed af te stemmen op de grootte van het oppervlak waar je hem op aansluit. Als de waterberging bijvoorbeeld te groot is, dan gebruik je hem niet optimaal. Is de waterberging te klein, dan loopt hij te snel over en stroomt er water weg in het riool.
 • De meeste maatregelen zijn bedoeld voor woningen die gebouwd zijn voor 2015. Maar in sommige gevallen kun je ook maatregelen bij nieuwbouw subsidiëren, zoals het planten van een boom of het plaatsen van een regenton.
 • Op een bomenlijst staat voor welke bomen er subsidie is. Het moeten inheemse bomen zijn die veel diersoorten aantrekken. Ook bepaalt de grootte van de tuin welke bomen in aanmerking komen voor subsidie. Niet iedereen begrijpt dit. Mensen kunnen zich hierdoor beperkt voelen.
 • De gemeenten en het waterschap hebben lang nagedacht over de manier om subsidieaanvragen te toetsen. Om toetsing makkelijk te maken hebben ze gekozen voor een 1-stapstoetsing en uitkering achteraf. Dat betekent dat het Loket Veluwe Duurzaam eerst de aanvraag beoordeelt. Nadat een aanvrager de maatregel uitvoert, is het uiteindelijk de gemeente zelf die de subsidie uitkeert. Dit betekent wel dat aanvragers nooit om een voorschot kunnen vragen.

Contactpersoon

Mahatma Geerdink en Simon Troost
Gemeente Harderwijk / ’t Salland Advies
m.geerdink@harderwijk.nl
simon@tsalland.nl


Projectsoort
Stimuleren en faciliteren
Deelnemer
Gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem & Waterschap Vallei en Veluwe
Schaal
Regio
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast