Beslisboom voor duurzame rioolbelasting in Enschede


Om de gevolgen van extreme buien en periodes van droogte tegen te gaan is het belangrijk dat bewoners water opvangen op hun eigen terrein. In Enschede hebben ze binnen de Alliantie financiële prikkels klimaatadaptatie onderzocht of je particuliere eigenaren via een duurzame rioolbelasting kunt stimuleren om zelf klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Om gemeenten te helpen hier een besluit over te nemen is er sinds kort een beslisboom rioolheffing (png, 41 kB).

Wat was de aanleiding om de beslisboom op te stellen?

De gemeente Enschede wil bewoners stimuleren om op hun eigen terrein klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Daarvoor heeft de gemeente een discussienota opgesteld. In deze nota staat hoe belangrijk het is om goed met bewoners over dit onderwerp te communiceren en om ze klimaatbewust te maken. De nota kijkt ook naar stimuleringsmaatregelen en regelgeving om het gedrag van bewoners te sturen. De beslisboom rioolheffing maakt hier deel van uit. De gemeenteraad kan de beslisboom gebruiken om te bepalen wat zij belangrijk vindt bij het opleggen van een rioolbelasting.

Hoe gebruik je de beslisboom?

Het is heel makkelijk om de beslisboom te gebruiken. Je begint bovenaan bij het gele kopje start en beantwoordt daarna de vragen over de manier waarop je rioolbelasting wilt heffen met ja of nee. Elk antwoord leidt tot een vervolgvraag die je opnieuw met ja of nee moet beantwoorden. Door de vragen te blijven beantwoorden kom je uiteindelijk bij een oplossing uit. Dat kan bijvoorbeeld een rioolbelasting zijn die hetzelfde is voor elk perceel. Maar het kan ook een belasting zijn op basis van de grootte van een huishouden, de WOZ-waarde van een pand of de grootte van het terrein.

Leerpunten

Uit het opstellen van de beslisboom rioolheffing komen de volgende leerpunten naar voren:

  • Zorg ervoor dat je alle mogelijkheden in beeld krijgt om klimaatadaptieve maatregelen op eigen terrein te stimuleren. Dat kan door middel van een discussienota (docx, 390 kB).
  • Laat zien hoe rioolbelasting kan helpen om bewoners te stimuleren om zelf klimaatadaptieve maatregelen te treffen. Dit is belangrijk omdat in Enschede zeventig procent van het verharde oppervlak op eigen terrein ligt.
  • Ga op tijd op in gesprek met de gemeenteraad over de vraag wat zij belangrijk vindt bij het opleggen van een rioolheffing.

Wat heeft de gemeente Enschede gedaan?

De gemeente Enschede heeft uiteindelijk besloten om op dit moment nog geen duurzame rioolbelasting in te voeren. De tijd was er nog niet rijp voor. Maar de beslisboom ligt klaar voor het moment dat er wel genoeg steun voor is.

Contactpersoon

Rik Meijer
Gemeente Enschede
r.meijer@enschede.nl


Projectsoort
Stimuleren en faciliteren
Deelnemer
Gemeente Enschede & samenwerking in Alliantie financiële prikkels voor klimaatadaptatie
Schaal
Gemeente
Thema
Droogte, Wateroverlast