Groenste fabriek van Nederland op Twentse bedrijventerrein Stepelerveld


In 2014 werd Uzin Utz Nederland, producent van onder andere lijmen en gietvloeren, op bedrijventerrein Stepelerveld uitgeroepen tot de Groenste Fabriek van Nederland. In hetzelfde jaar stelde de gemeente Haaksbergen een structuurvisie op voor de ontwikkeling van dit bedrijventerrein. Uzin Utz is met haar groene dak klimaatadaptief en draagt bij aan de biodiversiteit op en rondom Stepelerveld. Hoe kreeg het bedrijf dat voor elkaar en wat gebeurt er nog meer op Stepelerveld?

Groenste Fabriek van Nederland

Het bedrijfspand van Uzin Utz, voorheen Unipro, haalde in 2014 een GPR-score van 8,66. Met deze duurzaamheidsscore voor gebouwen haalde het pand de hoogste score van Nederland en kreeg het de titel ‘Groenste Fabriek van Nederland’. Koningin Máxima bezocht Uzin Utz om het pand officieel te openen. Het bedrijfspand is klimaatadaptief, past in de omgeving en draagt bij aan de biodiversiteit. Het is een fijne plek voor mens en natuur.

Groen dak

Uzin Utz liet bij de ontwikkeling van haar bedrijfspand een groen sedumdak van 6.000 m2 aanleggen. Het groene dak zorgt voor een optimale isolatie, zodat er tijdens koude periodes minder warmte verloren gaat en er tijdens warme periodes minder koeling nodig is. Dat laatste is heel belangrijk nu de zomers in Nederland steeds warmer worden. Het bedrijf bespaart hiermee energie voor koeling, machines raken minder snel oververhit en de werkomstandigheden voor de medewerkers blijven langer aangenaam. Naast hitte gaat het groene dak ook wateroverlast en droogte tegen: het
 vangt regenwater op en houdt dit vast. Niet alleen op het dak zelf maar ook op het terrein eromheen. Uzin Utz gebruikt het opgevangen water om de tuin te besproeien en om de toiletten door te spoelen. Verder zorgt het groene dak voor een groter leefgebied voor dieren en dus voor meer biodiversiteit. Op de afbeelding hieronder kun je alle maatregelen zien.

Tijdelijke Natuur
Uzin Utz kocht naast haar pand 33.000 m2 grond aan voor uitbreiding. Op deze grond laat ze nu Tijdelijke Natuur groeien. Dat betekent dat ze afziet van natuurwerend beheer, waardoor de natuur spontaan kan ontstaan. Uzin Utz vraagt daarbij aan Stichting Tijdelijke Natuur vooraf juridisch toestemming (ontheffing) om de natuur op een later moment te mogen verwijderen. Later komt er op deze grond namelijk een nieuw bedrijfspand van Uzin Utz ter uitbreiding van het huidige.

Hoe wordt het terrein verder ontwikkeld?

Toen Uzin Utz net gevestigd was op Stepelerveld, stelde de gemeente een structuurvisie op voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein. Ze richtte zich voor de openbare ruimte op vier punten: ‘Biodiversiteit en gezond werklandschap’, ‘Schoon en zichtbaar watersysteem’, ‘Slimme wegen’ en ‘Samenwerken met de buren’. Daarnaast wil de gemeente dat er op de bedrijfskavels duurzaam gebouwd wordt. Nu is Uzin Utz nog het enige bedrijf op bedrijventerrein Stepelerveld. De gemeente maakt het komend jaar de rest van het bedrijventerrein klaar voor andere bedrijven om op te bouwen.

Wat zijn plannen voor de toekomst?

Het pand is nog steeds een groene fabriek, maar volgens de GPR-score niet meer de ‘groenste fabriek’ van Nederland. Er zijn natuurlijk steeds weer nieuwe ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Met het nieuwe pand op het terrein probeert Uzin Utz ook weer om de titel de ‘Groenste Fabriek van Nederland’ en de hoogste BREEAM-certificering te halen. Bij BREEAM speelt de omgeving een belangrijke rol, zoals het watergebruik, het landgebruik en de ecologie. Gemeente Haaksbergen is, in samenwerking met onder andere Uzin Utz, ook bezig om de rest van Stepelerveld te ontwikkelen volgens de richtlijnen van BREEAM.

Samenwerking met junior innovatie team: AdoptIDee

Uzin Utz neemt deel aan AdoptIDee: een initiatief waarbij scholieren uit groep 6, 7 en 8 samen met innovatieve bedrijven uit Groningen en Haaksbergen aan de slag gaan. Het doel: van elkaar leren. De kinderen helpen ondernemers aan creatieve oplossingen en de ondernemers investeren in de werknemers van de toekomst. De kinderen richten zich bijvoorbeeld op het versterken van de biodiversiteit door het dak en gevels van het pand voedselrijk in te richten. Uit ecologische rapporten blijkt namelijk dat veel dieren zich (nog) niet vestigen op het terrein, maar het alleen gebruiken om er voedsel te halen. Dit project is één van de manieren waarop Uzin Utz de biodiversiteit wil bevorderen.

Leerpunten

Duurzaamheid is nog steeds sterk in ontwikkeling. Uzin Utz houdt al een paar jaar haar CO2-footprint nauwkeurig bij en stelt daar ook doelstellingen voor op. Nadat pasgeleden de emissiefactoren zijn aangepast, heeft Uzin Utz haar doelstellingen en beleid moeten aanpassen en heeft ze bepaalde keuzes moeten veranderen. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat duurzaam niet per definitie duur betekent. Soms zijn de kosten op korte termijn hoger, maar duurzaamheid is voor Uzin Utz de randvoorwaarde voor de continuïteit op lange termijn.

Contactpersoon

Drs Annette Schumer
Manager duurzaamheid Uzin Utz
annette.schumer@uzin-utz.com


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Uzin Utz Nederland
Schaal
Bedrijventerrein
Thema
Hitte, Wateroverlast