Natuurlijke klimaatbuffer Hooge Boezem Haastrecht


De Hooge Boezem is een natuurgebied op de rand van de Krimpenerwaard en de Lopikerwaard. In 2014 heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hier samen met Het Zuid-Hollands Landschap een waterbergingsgebied aangelegd: de natuurlijke klimaatbuffer Hooge Boezem achter Haastrecht. Dit waterbergingsgebied maakt het watersysteem in de regio robuuster en klimaatbestendiger. Ook trekt dit gebied allerlei weidevogels aan.

Gebruik van calamiteitenduiker bij hoogwater

Om bij zeer hoog water in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel water te kunnen afvoeren, is er een calamiteitenduiker aangelegd. De calamiteitenduiker is een doorgang die de Hollandsche IJssel met het riviertje de Vlist verbindt. Bij hoogwater kun je deze duiker opendraaien. Water uit de Hollandsche IJssel kan zo de Vlist in stromen. Ook op de Vlist zijn duikers aangesloten. Via deze duikers stroomt het water weer het waterbergingsgebied in. Het hele gebied kan maximaal 73.000 m3 water tijdelijk opvangen. Daarmee kun je dertig Olympische zwembaden vullen.

Wat gebeurt er als het hoogwater voorbij is?

Zodra het waterpeil in de Hollandsche IJssel is gezakt, wordt het water afgevoerd naar de Lopikerwaard. Daar pompt het gemaal Keulevaart het water weer terug naar de Hollandsche IJssel. Waarschijnlijk is dit eens in de vijf jaar nodig.

Welke andere maatregelen zijn er genomen?

Naast de aanleg van de calamiteitenduiker is er voor de waterberging een nieuw natuurgebied 28.000 m3 aan grond afgegraven. Deze grond is gebruikt om kades in het gebied te maken en om een wandelpad door de polder op te hogen. Het natuurgebied bestaat uit drie delen: grasland waar vee kan grazen, bloemrijk grasland en rietland. Dat maakt het bij extreem weer mogelijk om te kiezen welk deel je wilt laten onderlopen.

De informatievideo hieronder vertelt je meer over de maatregelen in de Hooge Boezem:

Wat zijn de resultaten?

Het belangrijkste resultaat van deze klimaatbuffer is dat het watersysteem in de regio robuuster is geworden en beter voorbereid is op extreem weer. Daarnaast komen er steeds meer water- en oeverplanten in het gebied. De organisaties verwachten dat de waterkwaliteit hierdoor beter wordt. Door de Hooge Boezem opnieuw in te richten als waterbergingsgebied sluiten ze bovendien aan bij een lange traditie van waterbeheer die teruggaat tot de vijftiende eeuw.

Contactpersoon

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Mathijs van de Griendt
Gebiedsmanager IJssel / Lopikerwaard
030 634 57 00
mathijs.van.de.griendt@hdsr.nl


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden & Zuid-Hollands Landschap
Schaal
Regio
Thema
Overstroming, Wateroverlast