Docent en student

Deze pagina geeft een overzicht van opleidingen en praktijkgericht onderzoek in het Hoger Onderwijs op het gebied van klimaatadaptatie. Ook worden daarmee samenhangende lesmaterialen en kennisclips aangeboden die je kunt opnemen in lesprogramma’s. Daarbij wordt ook ingegaan op het gebruik van het kennisportaal.

Opleidingen

Afbeelding onderwijs4

Lesmateriaal

Boeken & dictaten

Kennisclips

Ruimtelijke Adaptatie

Praktijkgericht onderzoek

Afbeelding onderwijs1

Aan de slag met het kennisportaal klimaatadaptatie

  1. Naast de opleidingen en cursussen die je vindt via de link Opleidingen, kun je ook trainingen volgen via de Leeromgeving klimaatadaptatie. Deze leeromgeving is een centrale plek op dit portaal met trainingen van DPRA, waar ook ruimte is voor ontwikkeling en uitwisseling.
  2. Eén van de hulpmiddelen op dit portaal is de Klimaateffectatlas. Deze interactieve tool zet (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hittestress op de kaart. Met behulp van de atlas kunnen studenten een indruk krijgen van welke effecten mogelijk een rol (gaan) spelen in een gebied.
  3. De hulpmiddelen Groenblauwe Netwerken en Climate App ondersteunen bij het ontwerpen van een duurzame, veerkrachtige en klimaatbestendige omgeving. Studenten krijgen inzicht in mogelijke ontwerpoplossingen en passende maatregelen.
  4. Naast de hierboven genoemde hulpmiddelen bevat deze pagina een overzicht van beschikbare hulpmiddelen om met ruimtelijke adaptatie aan de slag te gaan.
  5. De voorbeeldenkaart laat zien welke partijen in Nederland bezig zijn met ruimtelijke adaptatie. Ben je zelf bezig met ruimtelijke adaptatie in een stage of afstudeeropdracht? Laat het ons weten en kom met een prikkertje op de kaart!
  6. Voor studenten is het mogelijk om een stage of scriptie rondom het onderwerp ruimtelijke adaptatie uit te voeren. Zo heeft een student voor de gemeente Sittard-Geleen de kwetsbaarheden en kansen voor klimaatverandering in beeld gebracht. Zelf op zoek naar een stageplek? Neem contact met ons op en wij zullen je helpen in je zoektocht. Ben je als student al bezig met een stage of scriptie rondom ruimtelijke adaptatie? Stuur ons een bericht. Wij ontsluiten de resultaten graag via dit portaal.

Via deze pagina worden goed bruikbare en veel gebruikte hulpmiddelen ontsloten. Er wordt continue gestreefd naar het up-to-date houden van deze pagina en het ontsluiten van de best beschikbare informatie. Als je suggesties hebt voor verbeteringen kun je contact opnemen via het contactformulier.