Kennisclips

Kennisclips zijn korte video’s waarin het gebruik van het kennisportaal (met de specifieke hulpmiddelen) en/of de essentie van een bepaald thema wordt uitgelegd. Deze video’s kunnen als lesmateriaal worden ingezet. Gestreefd wordt om het aanbod gestaag uit te breiden.

Kennisclip Klimaateffectatlas

Kennisclip Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

Kennisclip Ruimtelijke Adaptatie

Kennisclip Meerlaagsveiligheid

Kennisclip Gidsmodellen