Lesprogramma's

Cursus Kennis voor Klimaat

Cursus Kennis voor Klimaat

In het kader van het nationale programma “Kennis voor Klimaat” heeft de Open Universiteit heeft een gratis online cursus ontwikkeld Het doel van deze cursus is kennis over het klimaatbestendig maken van de stedelijke leefomgeving beschikbaar te stellen en cursisten te leren hoe ze die kennis kunnen vertalen naar concrete maatregelen. De cursus is gemaakt voor zelfstudie en bestaat uit drie lossen modulen: de eerste module betreft klimaatontwikkelingen in Nederland en effecten op het stedelijk gebied. De tweede module geeft inzicht in de adaptatiemaatregelen en afwegingen. De derde module gaat in op benodigd leiderschap en bestuur om realisatie van klimaatadaptatie te agenderen. Om deel te nemen aan de cursus dient u eerst een account aan te maken op Coursesites.

Ga naar de cursus Kennis voor Klimaat

Les over klimaatverandering in het basisonderwijs

Nieuwsbegrip is een online platform voor begrijpend lezen in het basisonderwijs. Dit platform biedt een methode voor begrijpend lezen aan de hand van de actualiteit. Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het KNMI heeft Nieuwsbegrip een les ontwikkeld over klimaatverandering. Deze les heet ‘Het klimaat verandert: en nu?’ De les gaat onder andere over de gevolgen van klimaatverandering en ook over wat je er zelf aan kunt doen. Deze les sluit aan bij de Warmetruiendag, maar kan ook prima op een ander moment in het jaar worden gegeven.

Ga naar de les over klimaatverandering in het basisonderwijs

Module Summer in the City

Summer in the city

De module “Summer in the city – weersverschijnselen en luchtkwaliteit in de stad” is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT) voor gebruik op het vwo. In de module wordt bekeken hoe een stad zo kan worden ontworpen dat er geen klimaatproblemen op kleine schaal ontstaan.  Aan de orde komen onder meer lokale weersverschijnselen en luchtkwaliteit. Belangrijke concepten die hierbij een rol spelen zijn straling, warmtetransport, verdamping en de gaswetten.

Ga naar de module Summer in the city