Lesprogramma's

Leerprogramma Natuurlijke Alliantie

Natuurlijke Alliantie

De Natuurlijke Alliantie is een methode voor ruimtelijke planning en klimaatadaptatie. De methode gaat uit van de alliantie van bodem, water en groen (het natuurlijk systeem) als ordenend principe gericht op klimaatrobuuste en duurzame inrichting. Het leerprogramma biedt handvatten om deze aspecten vroegtijdig en integraal aan de orde te stellen in de ruimtelijke planvorming. Het programma kent 3 intensiteiten:  een klimaatatelier van 2 dagdelen (modules), een cursus van 6 dagdelen en een leergang van 12 dagdelen. Per module zijn les instructies uitgewerkt en soms ook presentaties. Ook wordt voor een aantal casusgebieden kaartmateriaal aangeboden.

Ga naar het Leerprogramma Natuurlijke Alliantie

Cursus Kennis voor Klimaat

Cursus Kennis voor Klimaat

In het kader van het nationale programma “Kennis voor Klimaat” heeft de Open Universiteit heeft een gratis online cursus ontwikkeld Het doel van deze cursus is kennis over het klimaatbestendig maken van de stedelijke leefomgeving beschikbaar te stellen en cursisten te leren hoe ze die kennis kunnen vertalen naar concrete maatregelen. De cursus is gemaakt voor zelfstudie en bestaat uit drie lossen modulen: de eerste module betreft klimaatontwikkelingen in Nederland en effecten op het stedelijk gebied. De tweede module geeft inzicht in de adaptatiemaatregelen en afwegingen. De derde module gaat in op benodigd leiderschap en bestuur om realisatie van klimaatadaptatie te agenderen. Om deel te nemen aan de cursus dient u eerst een account aan te maken op Coursesites.

Ga naar de cursus Kennis voor Klimaat

Module Summer in the City

Summer in the city

De module “Summer in the city – weersverschijnselen en luchtkwaliteit in de stad” is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT) voor gebruik op het vwo. In de module wordt bekeken hoe een stad zo kan worden ontworpen dat er geen klimaatproblemen op kleine schaal ontstaan.  Aan de orde komen onder meer lokale weersverschijnselen en luchtkwaliteit. Belangrijke concepten die hierbij een rol spelen zijn straling, warmtetransport, verdamping en de gaswetten.

Ga naar de module Summer in the city