Praktijkgericht onderzoek

Op hogescholen wordt praktijkgericht onderzoek verricht waarin onderzoekers, docenten en marktpartijen samenwerken aan praktijkvraagstukken. De lectoraten bieden het werkveld en studenten kansen om samen te leren door te experimenteren/innoveren, ervaringen te delen en te evalueren. Op meerdere hogescholen zijn lectoraten die actief zijn op het gebied van ruimtelijke adaptatie. Als student of marktpartij wordt u van harte uitgenodigd om mogelijkheden te verkennen om met het lectoraat praktijkgericht onderzoek te initiëren of in lopend onderzoek te participeren.

Circular Economy

CE

Het lectoraat Circular Economy bij hogeschool Van Hall Larenstein houdt zich bezig met vraagstukken die te maken hebben met het duurzaam benutten van de delta en de daarbij horende ecosysteemdiensten. Delta’s behoren tot de meest vruchtbare en productieve landschapstypen op aarde. Eén op de 15 mensen woont en werkt in een door rivieren dooraderd, vlak land. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist in deze dichtbevolkte delta’s er grote spanningen bestaan tussen geld verdienen, de kwaliteit van de leefomgeving en de ecologische veerkracht.

Wilt u meer weten over (de projecten van) het lectoraat, neem dan contact op met Toine Smits via toine.smits@hvhl.nl.

Duurzame voedsellandschappen in stedelijke regio’s

voedsel

Het lectoraat Duurzame voedsellandschappen in stedelijke regio's bij hogeschool Van Hall Larenstein richt zich op het bedenken en bestuderen van nieuwe landschapsarchitectonische concepten voor meer duurzame stedelijke omgevingen, vanuit de invalshoek van voedsellandschappen. Het begrip voedsellandschappen wordt hierbij breed opgevat. Denk bijvoorbeeld aan duurzame voedselproductie in de directe nabijheid van de stad. Of aan netwerken voor voedsel voor lokale markten, zoals professionele stadsboeren en ecologische tuinderijen. Maar ook aan het verbouwen van voedsel door plaatselijke gemeenschappen.

Wilt u meer weten over (de projecten van) het lectoraat, neem dan contact op met Noël van Dooren via noel.vandooren@hvhl.nl.

International Water Technology

IWT

Het lectoraat International Water Technology (IWT) bij hogeschool Saxion bundelt de kennis en ervaring van watertechnologie (drinkwater, industriewater en afvalwater), deltatechnologie (m.n. waterbeheer), en water governance. Voor de ‘City of the Future’ wordt de gehele watercyclus integraal ontworpen en bedreven, zodat optimaal watergebruik gecombineerd wordt met maximale terugwinning van energie en nutriënten en gegarandeerde waterkwaliteit en -veiligheid. Bij het ontwerp van de watersystemen moet ook rekening gehouden worden met de uitdagingen gerelateerd aan de klimaatveranderingen, zoals zwaardere buien, perioden met extremere droogte, hittestress, e.d., dus de realisatie van de ‘Klimaatbestendige of Klimaatadaptieve Stad’ (Climate Resilient Cities).

Wilt u meer weten over (de projecten van) het lectoraat, neem dan contact op met Harry Fuselaar via h.fuselaar@saxion.nl.

Sustainable River Management

SWM

Het lectoraat Sustainable River Management is een gezamenlijk initiatief van Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL).  Het lectoraat richt zich met name op de vraag hoe het rivierengebied tegelijk veilig en aantrekkelijk kan blijven voor mensen, bedrijven en natuur, zowel op korte termijn als in de verre toekomst. Hierbij zal speciale aandacht uitgaan naar ‘nature based’ benaderingen, adaptief delta management, asset management en meerlaagsveiligheid.

Wilt u meer weten over (de projecten van) het lectoraat, neem dan contact op met Jeroen Rijke via jeroen.rijke@hvhl.nl.