Almelo geeft zes tips voor een succesvolle uitvoeringsagenda

Gepubliceerd 20 augustus 2020

Om de binnenstad in 2021 klimaatbestendig te maken heeft Almelo het project Almelo's Klimaat in Stroomversnelling opgezet. Daarin heeft de gemeente veel ervaringen opgedaan op het gebied van klimaatadaptatie, bijvoorbeeld met hoe je hier bewoners bij kunt betrekken. Om haar ervaringen te delen met andere overheden heeft de gemeente een video gemaakt met zes tips. Deze tips helpen je om tot een succesvolle uitvoeringsagenda klimaatadaptatie te komen.

Dit zijn de tips van Almelo:

  • Maak van je project een breed maatschappelijk thema. Probeer er zoveel mogelijk partijen bij te betrekken, zoals bestuurders, maar ook de waterschappen, ondernemers en inwoners.
  • Wacht niet af, ga direct aan de slag. Zorg ervoor dat je weet wat projecten concreet opleveren. Werk ook met een stresstest zodat je direct weet welke inwoners en ondernemers jouw uitvoeringsagenda nodig hebben.
  • Denk in kansen. Met een positieve instelling kun je bewoners en ondernemers motiveren om aan te geven wat ze nodig hebben en hoe je dat samen het beste kunt bereiken.
  • Werk toe naar oplossingen van inwoner of ondernemer. Werk altijd vanuit persoonlijke gebeurtenissen omdat mensen in beweging komen als ze persoonlijk geraakt worden. Almelo heeft een onderscheid gemaakt tussen ‘bewoners’ en ‘inwoners’. Bewoners zijn direct betrokken. Inwoners zijn dat niet, die moet je dus anders benaderen.
  • Focus je op de opdrachtgevende partijen. Opdrachtgevende partijen zijn eindverantwoordelijk voor mensen en projecten. Steek daarom de meeste energie in hen. Denk aan een investeerder die een oud stadhuis ombouwt tot appartementencomplex. Die zal geïnteresseerd zijn in het park dat je naast het complex wilt aanleggen.
  • Zorg voor besef bij je collega’s. Als je wilt dat iedereen je plannen ondersteunt moet je ook je collega’s er zoveel mogelijk bij betrekken.