Werken

De stappen onder Werken helpen bij het borgen en realiseren van doelen en strategieën. Borgen gaat over verankering van adaptatiedoelen en -strategie in beleid en/of regelgeving. Realisatie gaat over daadwerkelijke uitvoering in de praktijk: hoe krijgen we de schop in de grond?

Hiervoor is geen eenduidige receptuur. Er zijn diverse routes mogelijk. Borging kan via een aparte beleidslijn of een programma. Maar adaptatie kan ook geborgd worden in aparte beleidsnota’s.

Bij realisatie zijn ook diverse aanpakken denkbaar. Denk aan gebiedsontwikkeling, meekoppelstrategieeën, netwerksturing, zelforganisatie, PPP’s of centrale sturing. Wat werkt is afhankelijk van tal van factoren. Vandaar dat we hier vooral aan de hand van praktijkvoorbeelden illustreren hoe u te werk kan gaan.


Witte afbeelding

Borgen.tekst

Realiseren