Bankable Resilience Tool (BaRT)

Heb je als gemeente een uitvoeringsagenda voor klimaatadaptatie opgesteld, maar is het lastig om je plannen te financieren? Ingenieurs- en adviesonderneming Arcadis helpt gemeentes om hun plannen te realiseren door een methode die  ‘optioneeren’ heet. Optioneeren betekent dat Arcadis alle betrokken partijen bij elkaar brengt om het beleid, de ontwerpen en een economische analyse met elkaar te combineren. Bij het optioneeren gebruikt Arcadis de Bankable Resilience Tool (BaRT). Deze tool geeft inzicht in de brede maatschappelijke kosten en baten van een klimaatadaptief ontwerp. Met behulp van de BaRT kunnen gemeentes een verstandige keuze maken om de stad op een betaalbare manier klimaatbestendig in te richten.