Quickscan droogtestress

Met de quickscan risico’s droogtestress krijgt u voor uw gemeente op wijk/gebiedsniveau direct inzicht wat de kansen zijn op toekomstige schadelijke effecten door droogtestress voor diverse gebruiksfuncties. Aan de hand van de aard en omvang van de verwachte effecten van droogtestress kan de gebiedsbeheerder desgewenst het beleid hierop afstemmen en beoordelen of adaptieve maatregelen voor inrichting, beheer en/of onderhoud wenselijk zijn.

Ga naar quickscan droogtestress