GreenRoofs

GreenRoofs-analyse geeft nauwkeurige informatie over alle daken in een gemeente. Denk hierbij aan inzichten in de verschillende typen groene daken, de impact van groene daken op klimaatadaptatie en het vergroeningspotentieel. Sobolt maakt hierbij op geavanceerde wijze gebruik van aardobservatiedata en kunstmatige intelligentie. Met deze vernieuwende inzichten kun je de daken in een gemeente op verschillende nieuwe manieren analyseren. Met de GreenRoofs-analyse krijg je bijvoorbeeld antwoord op deze vragen:

  • Hoeveel groene daken zijn er in de gemeente?
  • Wat is de impact van groene daken op waterretentie, luchtkwaliteit en hitte?
  • Wat is de klimaatadaptieve potentie als u de daken vergroent die daarvoor geschikt zijn?

Lees meer over Greenroofs.