GreenYards

GreenYards-analyse laat zien hoe groen en versteend private tuinen zijn. Met de inzichten uit deze analyse kun je gericht beleid voeren voor een klimaatadaptieve gemeente met meer groen en minder steen.

Sobolt berekent de groene oppervlakte in tuinen nauwkeurig met kunstmatige intelligentie en aardobservatiedata. Daarnaast brengt de analyse in kaart wat de huidige en potentiële impact is op klimaatadaptatie als je tuinen vergroent. Dit geeft verschillende waardevolle inzichten om onderbouwd beleid te kunnen voeren. Zo kan bijvoorbeeld een nulmeting aantonen of het zinvol is om een subsidieregeling in te voeren.

Lees meer over GreenYards.