Handboek proeftuinen

Werk je als gemeenteambtenaar aan een klimaatadaptieve stad, dan ben je afhankelijk van veel verschillende partijen, zoals stedenbouwkundigen, hydrologen, stadsecologen en projectleiders. Hoe zorg je er nu voor dat al die verschillende mensen op een succesvolle manier met elkaar kunnen samenwerken aan een concrete gebiedsopgave? Daarvoor kun je terecht bij het Handboek proeftuinen. Dit handboek biedt je een methode die al vanaf een vroeg stadium de communicatie tussen alle betrokken partijen versterkt. Het handboek helpt je om een sfeer te creëren waarbij de deelnemers samen verrassende ideeën en innovatieve oplossingen onderzoeken.