Handreiking Ruimtelijke Adaptatie

Houd jij je namens een gemeente, waterschap of provincie bezig met ruimtelijke ordening? Dan kun je gebruikmaken van de Handreiking Ruimtelijke Adaptatie. Deze helpt je om je gebied klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. In de handreiking staat bijvoorbeeld een stappenplan dat je helpt om ambities en doelen te bedenken. Je vindt er ook praktijkvoorbeelden van gebiedsanalyses, zoals de trendanalyse Vallei en Veluwe. En er staan voorbeelden in van gebiedsgericht werken, zoals de waterpleinen in Rotterdam.

Deze handreiking is in drie thema’s opgedeeld: Weten, Willen en Werken. Weten bestaat uit stappen waarmee je te weten kunt komen waar jouw gebied of gemeente kwetsbaar voor is. Met Willen kun je bepalen wat je ambities zijn, welke doelen je hebt en welke strategieën je wilt volgen. De stappen onder Werken helpen om je strategieën en doelen te realiseren via beleid en regelgeving. Daarbij kijk je ook naar meekoppelkansen.

Deze Handreiking Ruimtelijke Adaptatie uit 2014 heeft als basis gediend voor de zeven ambities van het Deltaprogramma van 2018. De zeven ambities vind je in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.