Meerlaagsveiligheid Verkenner

Werk je als beleidsambtenaar voor de gemeente, de provincie of het waterschap en wil je de overstromingsrisico’s weten in een bepaald gebied? Dan kun je de Meerlaagsveiligheid Verkenner (MLV Verkenner) gebruiken. Meerlaagsveiligheid betekent dat je risico’s op overstromingen op drie verschillende manieren aanpakt. Dit zijn de drie manieren:

  1. Preventie: maatregelen om overstromingen te voorkomen zoals het aanleggen van dijken, duinen en waterkeringen.
  2. Ruimtelijke adaptatie: maatregelen om de gevolgen van een mogelijke overstroming te beperken.
  3. Crisismanagement: maatregelen om je voor te bereiden op een mogelijke rampen en evacuaties.

Met de MLV Verkenner kun je opzoeken hoe groot het risico is op een overstroming en waar je rekening mee moet houden als je een gebied stedelijk wilt ontwikkelen. Eerst kies je het gebied dat je wilt onderzoeken. De MLV Verkenner laat dan onder meer zien hoe groot de kans is op een overstroming en hoe hoog het water kan komen te staan. In de volgende stap kun je kiezen hoe je het gebied wilt ontwikkelen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit woningen, industrie of winkels. Daarna laat de MLV Verkenner zien hoe hoog de schade kan zijn, welke risico’s er zijn en wat de effecten kunnen zijn van mogelijke maatregelen. Voor elke maatregel maakt de MLV Verkenner een inschatting van de kosten en de baten.

In de video hieronder legt Peter Groenhuijzen van de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden je uit wat Meerlaagsveiligheid precies is en hoe je de MLV Verkenner moet gebruiken.


Meer informatie