Operatie Steenbreek

Wil je als gemeente bewoners stimuleren om hun tuin te vergroenen? Dan kun je meedoen met Operatie Steenbreek. Stichting Steenbreek zet zich in om samen met gemeenten, provincies, waterschappen en andere partijen de leefomgeving te vergroenen en de biodiversiteit te vergroten. Gemeenten kunnen hierbij zelf hun aanpak bepalen. De focus van Stichting Steenbreek ligt op vier thema’s: biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale cohesie en gezondheid. Op dit moment hebben zich honderdzestig gemeenten, zes provincies, vijf waterschappen en enkele woningcorporaties en bedrijven aangesloten bij Steenbreek om samen allerlei acties te organiseren. Elke steen die je door groen vervangt kan helpen om regenwater op te vangen, hitte in de stad tegen te gaan, fijnstof af te vangen en het bodemleven te verbeteren. Steenbreek helpt je om voorbeeldtuinen en geveltuinen aan te leggen en insectenhotels te bouwen. Daarnaast ondersteunt Steenbreek initiatieven om samen met buurtbewoners hele straten te vergroenen. Maar ook als je bedrijfsterreinen, zorglocaties en schoolpleinen wilt vergroenen, kun je bij Steenbreek terecht.