PluviAG

Met PluviAG kunt u zien hoe regenwater tijdens een extreme bui boven- en ondergronds wegstroomt en waar dit kan leiden tot hinder of overlast. Daarvoor worden diverse databronnen zoals het rioolmodel, het watermodel (oppervlaktewater) en het bovengrondse model (maaiveld) gecombineerd tot een integraal rekenmodel. Door deze voorspellingen te vergelijken met ervaringen uit de praktijk van gemeente, brandweer en burgers, wordt het model nog beter.

Vervolgens presenteert het hulpmiddel de effecten van wateroverlast op kaart en in 3D-animaties, zodat ze inzichtelijk worden voor een breed publiek. Hierdoor kunnen bestuurders, burgers en technici samen zoeken naar middelen en maatregelen om (schade door) wateroverlast te beperken en te voorkomen.

Ga naar PluviAG