Toets en toolbox voor een gezonde leefomgeving

Een klimaatadaptieve omgeving, is een leefomgeving die is voorbereid op hoogwater en extreme regenbuien, bestand tegen langdurige droge periodes en voldoende resistent tegen hittestress.

Een klimaatadaptieve omgeving heeft veel raakvlakken met een gezonde leefomgeving, denk maar aan de aanwezigheid van groen in de wijk. De gezonde leefomgeving is bovendien een van de thema’s en doelen van de omgevingswet. De ‘Toets en Toolbox voor een gezonde leefomgeving’, is een praktisch hulpmiddel dat de klimaatbestendigheid en gezondheid binnen een gebied inzichtelijk maakt en concrete maatregelen aandraagt voor verbetering.

Tijdens de Toets wordt een specifieke plek of wijk geanalyseerd aan de hand van drie basisthema’s: Basiskwaliteit (inclusief klimaatadaptatie), Bewegen en Ontmoeten. Deze thema’s zijn elk weer onderverdeeld in bepaalde criteria waaraan een locatie wordt getoetst. Door de Toets wordt inzichtelijk welke criteria de nodige aandacht verdienen om een integraal gezonde leefomgeving te stimuleren. De Toolbox biedt vervolgens een set aan ruimtelijke oplossingen en mogelijkheden die gebruikt kunnen worden als richtlijnen voor het stedenbouwkundig ontwerp.

Ga naar de website met meer informatie over de toets en toolbox.