Water-op-straat-app

Wil je weten hoe hoog het water bij jou op straat kan komen te staan tijdens een extreme regenbui? Of ben je beleidsmedewerker en wil je samen met bewoners een risicodialoog voeren over wateroverlast? Download dan gratis de Water-op-straat-app. Aan de hand van twee blauwe laarzen laat de app je zien hoe hoog het water bij jou op straat kan komen te staan tijdens extreme regenbuien. De app geeft een inschatting van drie situaties: de gevolgen van een extreme bui die eens in de tien jaar valt, eens in de honderd jaar en eens in de duizend jaar. Om in beeld te krijgen hoe kwetsbaar een wijk of een hele gemeente is, kun je gebruikmaken van de kaart. Die laat ook zien wat de gevolgen zijn in landelijk gebied. Ook berekent de app hoe groot de kans is op wateroverlast in jouw straat.


Meer informatie

Je kunt de Water-op-straat-app downloaden in Android en iOS