Historische Kaart Waterberging

Omdat we in Nederland al eeuwen aan waterbeheer doen, liggen er overal in het land nog onderdelen van oude watersystemen. Als waterbeheerder kun je daarvan leren. De Historische Kaart Waterberging helpt je daarbij: op deze interactieve kaart kun je onderdelen van oude watersystemen terugvinden, zoals overlaten, inundatiegebieden en watermolensystemen met beken of sprengbeken. Ook kun je op de kaart aanklikken hoe Nederland erbij lag in de negentiende eeuw. Al deze cultuurhistorische gegevens kunnen je inspireren om klimaatadaptieve oplossingen te vinden voor piekbuien en langdurige droogte.