De weerbare stad

De druk op steden neemt de komende jaren geweldig toe, met diverse transities in het vooruitzicht. Het aantal inwoners groeit en de eisen op het gebied van energie, water, voedselvoorziening en mobiliteit worden hoger. Wat betekent dat voor de leefbaarheid? Hoe ontwikkelen we aantrekkelijke woon- en werkgebieden die in staat zijn (mee) te veranderen? Hoe vergroten we de economische, ecologische,  maatschappelijke en ruimtelijke veerkracht van steden?

De module weerbare stad koppelt inzichten in verschillende aspecten van veerkracht aan concrete voorbeelden uit de praktijk.

Ga naar de module weerbare stad