WOLK

Met de Wateroverlastlandschapskaart (WOLK) ziet u in één oogopslag waar water naar toe gaat en waar het overlast geeft als uw gebied getroffen wordt door extreem hevige neerslag. Hevige neerslag geeft soms grote hoeveelheden water op straat. Dat kan hinder opleveren voor het verkeer, of zelfs complete blokkades, evenals wateroverlast in gebouwen en woningen. Daarnaast kan vuil of stilstaand water op straat gezondheidsrisico's opleveren.

Om dit te voorkomen zijn inrichtingsmaatregelen nodig, zoals extra berging, bijvoorbeeld in groenvoorzieningen of op pleinen, of maatregelen die het water de goede kant op leiden. WOLK brengt het functioneren van de regenwaterafvoer bij zeer extreme neerslag in beeld, wat tegelijkertijd duidelijk maakt waar aan (bovengrondse) maatregelen kan worden gedacht.

Ga naar WOLK