Tips en hulpmiddelen

Ben je op zoek naar manieren om inwoners bewust te maken of te stimuleren om maatregelen te nemen? Ga dan eens naar het online Klimaatwarenhuis van de provincie Noord-Brabant. Daar vind je kant-en-klare acties, draaiboeken, persberichten en beeldmateriaal. Je kunt het materiaal gratis downloaden. Eén van de communicatiemiddelen die je kunt inzetten is een website of pagina speciaal voor inwoners. Verder kun je acties organiseren of gebruikmaken van klimaatambassadeurs. Op deze pagina vertellen we daar meer over. Ook delen we een aantal handige hulpmiddelen.

Maak een website of pagina voor inwoners

Eén van de manieren om inwoners te benaderen, is door voor hen een website op te zetten over klimaatadaptatie. Zo’n website is een mooi middel om inwoners bewust te maken van het belang van klimaatadaptatie en om ze te stimuleren zelf ook in actie te komen. Belangrijk daarbij is dat je rekening houdt met psychologische effecten. De infographic Klimaatadaptief gedrag (png, 567 kB) geeft tips over hoe je psychologische factoren kunt toepassen in je communicatie met inwoners. Eén van de tips is dat je klimaatverandering het beste kunt framen vanuit de impact op de omgeving of toekomstige generaties.

Verwijs inwoners door naar andere websites

Heb je zelf geen website? Dan kun je inwoners ook doorverwijzen naar de pagina voor inwoners op dit kennisportaal. En voor specifieke informatie over wateroverlast kun je ze verwijzen naar de website Wacht niet op water en de pagina over wateroverlast van Schadeoplossing. Hier staan praktische tips over wat inwoners zelf kunnen doen bij plotselinge wateroverlast. Wil je bewoners bewust maken van de mogelijke risico’s van een overstroming? Dan kun je ze wijzen op de website Overstroomik. Daar kun je op pandniveau zien hoe hoog het water bij een overstroming in het ergste geval kan komen. Ook leer je meer over de praktische gevolgen en vind je tips voor tijdens een overstroming.

Organiseer een actie

Als gemeente of waterschap kun je een actie organiseren waarmee je inwoners bewust maakt van het belang van klimaatadaptatie. Ook kun je ze met zo’n actie stimuleren om maatregelen te nemen. Je kunt meedoen aan een landelijke campagne, zoals het NK Tegelwippen. Maar je kunt ook zelf een actie opzetten. Dat kan van alles zijn. Vaak werkt het goed als een actie opvalt. In zo’n actie kun je inwoners ook financieel prikkelen, bijvoorbeeld met subsidies voor een groen dak of een regenton.

  • Bekijk voorbeelden van campagnes en acties

Maak gebruik van klimaatambassadeurs

Een effectieve manier om mensen mee te krijgen, is het goede voorbeeld geven. En dan het liefst in de directe omgeving. Als een inwoner ziet dat steeds meer mensen in de buurt hun voortuin vergroenen, voelt hij of zij zich sneller geroepen om dat ook te doen. Ook helpt het om te benadrukken dat je samen veel kunt bereiken. Klimaatambassadeurs in de wijk kunnen inwoners stimuleren en motiveren om bijvoorbeeld hun regenpijp van de riolering af te koppelen of hun tuin te vergroenen. Ook kunnen ze advies geven over hoe ze dat kunnen doen, zodat het voor de inwoners makkelijker wordt om ook echt in actie te komen. Je kunt als gemeente ook woningbouwcorporaties, scholen, kinderboerderijen, hoveniers en tuincentra inzetten als klimaatambassadeur.

  • Bekijk voorbeelden van klimaatambassadeurs

Handige tools om inwoners te stimuleren

Verder kunnen de volgende tools je op weg helpen bij stimuleringsacties:

  • Met de Gedragstool Klimaatadaptatie ontwerp je klimaatadaptief beleid waarin gedrag centraal staat. De tool geeft praktische tips over hoe je het gedrag van burgers en bedrijven kunt beïnvloeden, onder andere met financiële prikkels. Ook leert de tool je hoe je kunt meten of het gelukt is om gedrag te beïnvloeden.
  • De Factsheet Multifunctionele Daken geeft het effect van een groen dak weer in cijfers: handig voor huiseigenaren die een groen dak overwegen, maar ook handig voor gemeenten om inwoners enthousiast te maken.
  • Op de website Groenblauwe netwerken staat een database met maatregelen om steden duurzaam, veerkrachtig en klimaatbestendig te maken. Deze database helpt gemeenten en inwoners om geschikte maatregelen te vinden. De website biedt daarnaast inspirerende voorbeelden van verschillende maatregelen.
  • Op de website van NL Vergroent staan verschillende initiatieven en kant-en-klare oplossingen om met bewoners samen te werken aan vergroening. NL Vergroent is een samenwerkingsverband van verschillende partijen om meer groen in tuinen te bevorderen. Dat doen ze door verschillende acties en campagnes te organiseren, onder de slogan ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’.
  • Het stappenplan ‘Een natuurinclusieve tuin – Hoe verleiden we bewoners in de nieuwbouw?’ van het KAN-platform is bedoeld voor bouwbedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars en beleggers. Dit stappenplan helpt hen om bewoners te stimuleren hun tuin klimaatadaptief en natuurinclusief in te richten. Bouwpartijen kunnen al vanaf het ontwerp invloed uitoefenen op de keuzes van bewoners.
  • Op de website Groenblauwe schoolpleinen lees je wat inwoners en scholen kunnen doen om een schoolplein groenblauw te maken en vind je inspirerende voorbeelden. De website is een initiatief van de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland.
  • Als je het gedrag van inwoners wilt leren beïnvloeden, kun je ook de gratis e-learning ‘Inwoners activeren tot klimaatadaptatie’ van de provincie Brabant volgen. Deze e-learning leert je omgaan met verschillende uitdagingen die je kunt tegenkomen als je inwoners probeert te activeren tot klimaatadaptatie. Je krijgt handvatten om bepaalde drempels voor klimaatadaptatie te herkennen en deze om te buigen in kansen.

Hulp nodig?

Kom je er met deze hulpmiddelen niet uit of wil je liever persoonlijke hulp? Dan kun je ook hulp krijgen van een NME-centrum, een lokale organisatie voor natuur- en duurzaamheidseducatie. De medewerkers daar weten hoe je inwoners kunt betrekken bij onderwerpen zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en waterbeheer.