Voorbeelden van financiële prikkels

Inwoners zullen eerder adaptatiemaatregelen nemen als ze een deel van de kosten vergoed krijgen. Als gemeente kun je inwoners dus financieel prikkelen door bijvoorbeeld bekend te maken dat er een subsidie is voor groene daken. Of door bewoners te vertellen dat je hun tegels gratis ophaalt als ze hun tuin hebben vergroend. Op deze pagina vind je voorbeelden van gemeenten en andere overheden die een financiële prikkel hebben gebruikt om inwoners te stimuleren tot klimaatadaptatie.

  • De gemeente Nieuwegein heeft een subsidieregeling ingezet om inwoners te stimuleren tot het aanleggen van een groen dak.
  • In de gemeente Voerendaal kregen inwoners subsidie om regenwater af te koppelen van het riool.
  • Gemeenten in de werkregio Noord-Veluwe hebben samen met Waterschap Vallei en Veluwe een subsidieregeling opgesteld om inwoners en ondernemers te stimuleren hun woning, bedrijfspand of tuin te vergroenen.
  • Uit het rapport ‘Gedragsaanpak financiële prikkels voor klimaatadaptieve maatregelen (pdf, 761 kB)’ blijkt dat bewoners vaak niet weten dat er subsidies of kortingen bestaan voor adaptatiemaatregelen. De effectiviteit van financiële prikkels kun je vergroten door er explicieter met bewoners over te communiceren. De gemeente Rucphen en de gemeente Son en Breugel hebben pilots uitgevoerd die in dit rapport beschreven staan. Gemeente Son en Breugel heeft een pilot uitgevoerd waarin ze de rioolbelasting verlaagde voor particulieren die hun woning, gebouw, tuin of terrein klimaatbestendig inrichten. En de gemeente Rucphen heeft bewoners subsidie gegeven als ze hun tuin vergroenden en regenwater afkoppelden van het riool.
  • Het stadsdeel Amsterdam-West heeft geëxperimenteerd met een ‘onttegeldienst’ als financiële prikkel: bewoners en bedrijven konden gratis hun tegels laten afvoeren. Meer hierover kun je lezen in de beeldrapportage.
  • Gemeente Nissewaard heeft in een pilot getest welke financiële prikkels en communicatieboodschappen het beste werken om woningeigenaren te stimuleren tot klimaatadaptatie. De resultaten hiervan kun je lezen in de presentatie die de gemeente hield op 8 juni 2021.