Maatregelen voor een betere waterkwaliteit

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn als je te maken hebt met een verslechterde waterkwaliteit als gevolg van klimaatverandering? Download dan deze tabel (pdf, 75 kB) uit het onderzoeksrapport ‘Stedelijke waterkwaliteit , Klimaat en adaptatie’. Hierin staan voorbeelden van maatregelen waarmee je een verslechterde waterkwaliteit als gevolg van klimaatverandering kunt voorkomen, of die je helpen ermee om te gaan. De informatie in de tabel is indicatief en zal met vervolgonderzoek verder uitgewerkt moeten worden.

In de tabel zijn de maatregelen verdeeld over drie categorieën:

  • Preventie: met deze maatregelen kun je voorkómen dat de waterkwaliteit verslechtert. Bijvoorbeeld water met microverontreinigingen filteren voordat het afstroomt, regenwater afkoppelen om riooloverstorten te voorkomen, of een buffersysteem aanleggen in gebieden die afhankelijk zijn van rivierwater.
  • Adaptatie: deze maatregelen kunnen een probleem niet voorkomen, maar het negatieve effect van klimaatverandering wel beperken. Bijvoorbeeld oppervlaktewater met een verslechterde kwaliteit vaker doorspoelen, of schaduw toevoegen rondom oppervlaktewater.
  • Acceptatie: je accepteert dat de waterkwaliteit verandert, en maakt gebruik van deze veranderingen of maakt mensen bewust van de risico’s waardoor hun gedrag verandert. Verzilting van water kan bijvoorbeeld kansen bieden voor zilte landbouw, of zwemmers kunnen beter geïnformeerd worden over risico’s door ziekteverwekkers op niet-officiële zwemlocaties.

Verder toont de tabel per verandering van waterkwaliteit voor welke functie(s) van het oppervlaktewater die verandering een probleem kan zijn. Dat zie je onder het kopje ‘Gebruikers’.