Leermodule Governance van klimaatadaptatie

In het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) speelt meekoppelen van klimaatadaptatie een belangrijke rol. Vanzelfsprekend is klimaatadaptatie kansrijker wanneer het kan aanhaken bij lopende transities zoals de woningbouwopgave, wateropgave of natuurontwikkeling. Om klimaatadaptatie te laten slagen, is daarnaast samenwerking met andere disciplines, beleidsdomeinen en overheidslagen essentieel. Het DPRA ontwikkelde daarom deze interactieve online leermodule ‘Governance van klimaatadaptatie’.

Doelgroep

De training is vooral geschikt voor ambtenaren bij gemeenten, waterschappen en provincies, zowel op beleidsmatig niveau als op projectniveau.

Inhoud

De kernonderwerpen van de module zijn meekoppelen, samenwerken en verankeren:

  1. Meekoppelen. De moderne maatschappij is heel dynamisch en heeft veel wensen en eisen. Deze eisen vragen om ruimte en om multifunctionele oplossingen. Meekoppelen is daarom een noodzaak geworden. Door mee te koppelen werk je niet alleen slimmer en goedkoper. Je kunt er ook het verschil mee maken voor de leefomgeving en voor de gebruikers.
  2. Samenwerken. Het zoeken naar een gezamenlijke ambitie vraagt om een samenwerkende basishouding. Vanuit je eigen sector mag je belangen naar voren brengen, als er vervolgens maar een gezamenlijke ambitie ontstaat. En hoe organiseer je de wisselwerking tussen schaalniveaus, inclusief de koppeling met landelijke ambities? Schakelen tussen regionaal en lokaal helpt, net als afstemmen van verwachtingen.
  3. Verankeren. Verankeren is belangrijk, al is het maar als tegenwicht voor de strakker genormeerde en gereguleerde sectoren, zoals bouw en mobiliteit. Klimaatadaptie moet uit de sfeer van 'extraatje' worden gehaald. Van proef en project naar reguliere dagelijkse praktijk vergt aandacht en tijd voor een goede inbedding.

In deze interactieve online training leer je de theorie over deze drie kernonderwerpen. Daarna ga je aan de slag met het toepassen van de theorie op een groepscasus. Ook werk je aan je eigen casus, om het geleerde direct in de eigen praktijk toe te passen.

Opzet training

Een gedeelte van de leermodule kun je naar eigen inzicht online volgen. Afwisselend bestaat het programma uit online presentaties, theoretische uitleg of doe-opdrachten. Twee van de doe-opdrachten zijn in groepsverband, waarbij de groepjes zelf contactafspraken maken. Daarnaast zijn er drie dagdelen waarop alle deelnemers met elkaar samenwerken en kennis uitwisselen. Deze contactmomenten zullen waarschijnlijk helemaal online plaatsvinden. Het kost je in totaal zo’n 20 tot 24 uur om deze leermodule te volgen, verspreid over ongeveer 6 weken.

Kosten en aanmelding

De eerste serie van de leermodule ‘Governance van klimaatadaptatie’ wordt als pilot gratis aangeboden. De deelnemers krijgen in de pilot de vraag om hun mening over de module te geven, en aan te geven of deze goed aansluit bij de verwachtingen en situaties in hun praktijk. Op die manier kunnen we inzicht krijgen in de behoefte aan verdere ontwikkeling van de modules en de leeromgeving.

Zodra de data van de eerste dagdelen bekend zijn, kun je je hier aanmelden voor de leermodule.