Leermodule Klimaatadaptief bouwen en ontwikkelen

De leermodule ‘Klimaatadaptief bouwen en ontwikkelen’ is bedoeld voor projectleiders van nieuwbouwprojecten van gemeentes, waterschappen, projectontwikkelaars en aannemers. Hoe borg je klimaatadaptatie in de ontwikkeling van nieuwbouw? Hoe verbind je het thema daarin aan andere opgaven en belangen? En hoe werken publieke en private partijen daarbij samen? Tijdens de module leer je om passende momenten in het ontwikkelproces te herkennen en instrumenten voor het borgen van klimaatadaptatie te benutten. Je gaat met instrumenten aan de slag en deelt ervaringen met andere deelnemers. De trainers begeleiden het leerproces en brengen eigen voorbeelden en ervaringen uit gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie in.

Inhoud

In deze module leer je niet alleen welke kansen er zijn om klimaatadaptatie te borgen tijdens nieuwbouwprojecten. Je leert ook om bewuste keuzes te maken over de rol die je wilt innemen in het ontwikkelproces én richting de eindklant. Deze bewuste rolkeuzes helpen ook bij de bewustwording van jouw rol in een project binnen je eigen organisatie. Bij projecten zijn meerdere collega’s en afdelingen betrokken: ook de bredere organisatie van beheer, beleid en uitvoering spelen een rol. Deze leermodule geeft je de juiste tools om je rol in elke situatie te bepalen.

In de leermodule krijg je inzicht in:

  1. de kansen voor klimaatadaptatie tijdens het bouw- en ontwikkelproces
  2. de belangen van de verschillende partijen in een project en de gewenste rollen
  3. verschillende manieren waarop je oplossingsgericht kunt samenwerken

Na afronding van de module heb je ook een netwerk opgebouwd van partijen met wie je uitdagingen uit de praktijk kunt delen.

Opzet

De leermodule gaat uit van een digitale werkvorm met veel interactie tussen de deelnemers via actieve opdrachten, discussies en rollenspellen. De groepsgrootte blijft daarom beperkt tot ongeveer 8 deelnemers. Zo krijg je de kans om tot verdieping te komen van de uitdagingen voor jezelf én de ander. Zodra het weer mag, zullen de trainers en deelnemers fysiek bij elkaar komen, zodat ze nog meer van en met elkaar kunnen leren.

De module bestaat uit drie dagdelen. Je krijgt les van twee trainers die het groepsproces én de inhoudelijke verdieping borgen. Tussen de drie dagdelen voer je huiswerkopdrachten uit. Hiervoor moet je betrokken collega’s uit hun eigen organisatie kort interviewen. De module kost je ongeveer 20 tot 22 uur in totaal, verspreid over vier weken.

Kosten en aanmelding

De eerste serie van de leermodule ‘Klimaatadaptief bouwen en ontwikkelen’ wordt als pilot gratis aangeboden. De deelnemers krijgen in de pilot de vraag om hun mening over de module te geven, en aan te geven of deze goed aansluit bij de verwachtingen en situaties in hun praktijk. Op die manier kunnen we inzicht krijgen in de behoefte aan verdere ontwikkeling van de modules en de leeromgeving.

Zodra de data van de dagdelen bekend zijn, kun je je hier aanmelden voor de leermodule.