Leermodule Participatie en co-creatie

In de stad is maar 30 tot 50 procent van de totale oppervlakte in handen van de overheid. Om de stad klimaatbestendig en waterrobuust in te richten, is participatie (stimuleren en faciliteren) en cocreatie (dialogen en uitvoeringsagenda) met burgers en bedrijven daarom steeds belangrijker. Daarnaast komt door de invoering van de Omgevingswet participatie bij ruimtelijke ordeningsvragen nog hoger op de agenda. Maar hoe betrek je bewoners en bedrijven bij klimaatadaptatie, en hoe werk je met ze samen? Daar gaat deze interactieve online leermodule ‘Participatie en cocreatie’ over.

Doelgroep

De module is vooral geschikt voor ambtenaren bij waterschappen en gemeenten, zowel op beleidsmatig niveau als op projectniveau.

Inhoud

De kernonderwerpen van de module zijn:

  1. Participatie van bewoners/lokale stakeholders in overheidsbeleid, waarmee een actieve, maar kleine groep bewoners betrokken wordt bij klimaatadaptatie.
  2. Participatie van de overheid (en overheidsrollen) bij bewonersinitiatieven, waarbij het gaat om een relatief kleine groep actieve bewoners.
  3. Stimuleren van grote middengroep van bewoners/lokale stakeholders, die niet uit zichzelf participeren in klimaatadaptatie. Hoe kun je deze groep betrekken, via financiële en andere prikkels?

In de module leer je eerst de theorie over deze drie kernonderwerpen. Daarna pas je de theorie toe op een casus voor de hele groep. Tot slot werk je aan je eigen casus, om het geleerde direct in je eigen praktijk toe te passen.

Opzet training

Een gedeelte van de leermodule kun je naar eigen inzicht online volgen. Het programma wisselt af tussen online presentaties, theoretische uitleg en doe-opdrachten.  Twee van de doe-opdrachten maak je in een groepje: hiervoor maken de groepjes zelf contactafspraken. Daarnaast zijn er drie dagdelen waaraan alle deelnemers meedoen: hierin werken alle deelnemers met elkaar samen en wisselen ze kennis uit. Deze contactmomenten zullen waarschijnlijk helemaal online plaatsvinden. Het kost je in totaal zo’n 20 tot 24 uur om deze leermodule te volgen, verspreid over ongeveer 6 weken.

Kosten en aanmelding

De eerste serie van de leermodule ‘Participatie en cocreatie’ wordt als pilot gratis aangeboden. De deelnemers krijgen in de pilot de vraag om hun mening over de module te geven, en aan te geven of deze goed aansluit bij de verwachtingen en situaties in hun praktijk. Op die manier kunnen we inzicht krijgen in de behoefte aan verdere ontwikkeling van de modules en de leeromgeving.

Zodra de data van de eerste dagdelen bekend zijn, kun je je hier aanmelden voor de leermodule.