Training Governance van klimaatadaptatie

In het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) speelt meekoppelen van klimaatadaptatie een belangrijke rol. Vanzelfsprekend is klimaatadaptatie kansrijker wanneer het kan aanhaken bij lopende transities zoals de woningbouwopgave, wateropgave of natuurontwikkeling. Om klimaatadaptatie te laten slagen, is daarnaast samenwerking met andere disciplines, beleidsdomeinen en overheidslagen essentieel. Het DPRA ontwikkelde daarom deze interactieve online training ‘Governance van klimaatadaptatie’.

Doelgroep

De training is vooral geschikt voor ambtenaren bij gemeenten, waterschappen en provincies, zowel op beleidsmatig niveau als op projectniveau.

Inhoud

De kernonderwerpen van de training zijn meekoppelen, samenwerken en verankeren:

  1. Meekoppelen. De moderne maatschappij is heel dynamisch en heeft veel wensen en eisen. Deze eisen vragen om ruimte en om multifunctionele oplossingen. Meekoppelen is daarom een noodzaak geworden. Door mee te koppelen werk je niet alleen slimmer en goedkoper. Je kunt er ook het verschil mee maken voor de leefomgeving en voor de gebruikers.
  2. Samenwerken. Het zoeken naar een gezamenlijke ambitie vraagt om een samenwerkende basishouding. Vanuit je eigen sector mag je belangen naar voren brengen, als er vervolgens maar een gezamenlijke ambitie ontstaat. En hoe organiseer je de wisselwerking tussen schaalniveaus, inclusief de koppeling met landelijke ambities? Schakelen tussen regionaal en lokaal helpt, net als afstemmen van verwachtingen.
  3. Verankeren. Verankeren is belangrijk, al is het maar als tegenwicht voor de strakker genormeerde en gereguleerde sectoren, zoals bouw en mobiliteit. Klimaatadaptie moet uit de sfeer van 'extraatje' worden gehaald. Van proef en project naar reguliere dagelijkse praktijk vergt aandacht en tijd voor een goede inbedding.

In de interactieve online training leer je de theorie over deze drie kernonderwerpen. Daarna ga je aan de slag met het toepassen van de theorie op een groepscasus. Ook werk je aan je eigen casus of werksituatie, om het geleerde direct in de eigen praktijk toe te passen.

Voor ieder van de kernonderwerpen is een factsheet beschikbaar, die vind je bij de documenten van deze training.

Opzet training

Een gedeelte van de training kun je naar eigen inzicht online volgen. Afwisselend bestaat het programma uit online presentaties, theoretische uitleg of doe-opdrachten gekoppeld aan je eigen casus of werksituatie. Twee van de doe-opdrachten zijn in groepsverband, waarbij de groepjes zelf contactafspraken maken. Daarnaast zijn er drie dagdelen waaraan alle deelnemers meedoen: hierin werken alle deelnemers met elkaar samen en wissel je kennis uit. Deze contactmomenten zullen waarschijnlijk helemaal online plaatsvinden. Het kost je in totaal zo’n 20 tot 24 uur om deze training te volgen, verspreid over ongeveer 6 weken.

Data en aanmelden

De eerste serie trainingen vond plaats in april, mei en juni 2021. Als er een volgende serie trainingen komt, zullen we dat hier vermelden. Ben je geïnteresseerd in deze training? Stuur dan een mail aan martijn.kramer@platform31.nl.

Documenten