Training Klimaatadaptief bouwen en ontwikkelen

De training ‘Klimaatadaptief bouwen en ontwikkelen’ is bedoeld voor projectleiders van nieuwbouwprojecten van gemeentes, waterschappen, projectontwikkelaars en aannemers. Hoe borg je klimaatadaptatie in de ontwikkeling van nieuwbouw? Hoe verbind je het thema daarin aan andere opgaven en belangen? En hoe werken publieke en private partijen daarbij samen? Tijdens de training leer je om passende momenten in het ontwikkelproces te herkennen en instrumenten voor het borgen van klimaatadaptatie te benutten. Je gaat met instrumenten aan de slag en deelt ervaringen met andere deelnemers. De trainers begeleiden het leerproces en brengen eigen voorbeelden en ervaringen uit gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie in.

Inhoud

In deze training leer je niet alleen welke kansen er zijn om klimaatadaptatie te borgen tijdens nieuwbouwprojecten. Je leert ook om bewuste keuzes te maken over de rol die je wilt innemen in het ontwikkelproces én richting de eindklant. Deze bewuste rolkeuzes helpen ook bij de bewustwording van jouw rol in een project binnen je eigen organisatie. Bij projecten zijn meerdere collega’s en afdelingen betrokken: ook de bredere organisatie van beheer, beleid en uitvoering spelen een rol. Deze training geeft je de juiste tools om je rol in elke situatie te bepalen.

In de training krijg je inzicht in:

  1. de kansen voor klimaatadaptatie tijdens het bouw- en ontwikkelproces
  2. de belangen van de verschillende partijen in een project en de gewenste rollen
  3. verschillende manieren waarop je oplossingsgericht kunt samenwerken

Na afronding van de training heb je ook een netwerk opgebouwd van partijen met wie je uitdagingen uit de praktijk kunt delen.

Opzet

De training gaat uit van een digitale werkvorm met veel interactie tussen de deelnemers via actieve opdrachten, discussies en rollenspellen. De groepsgrootte blijft daarom beperkt tot ongeveer 8 deelnemers. Zo krijg je de kans om tot verdieping te komen van de uitdagingen voor jezelf én de ander. Zodra het weer mag, zullen de trainers en deelnemers fysiek bij elkaar komen, zodat ze nog meer van en met elkaar kunnen leren.

De training bestaat uit drie dagdelen. Je krijgt les van twee trainers die het groepsproces én de inhoudelijke verdieping borgen. Tussen de drie dagdelen voer je huiswerkopdrachten uit. Hiervoor moet je betrokken collega’s uit je eigen organisatie kort interviewen. De training kost je ongeveer 20 tot 22 uur in totaal, verspreid over vier weken.

Data en aanmelden

Omdat er veel aanmeldingen voor deze training waren, hebben we twee series van deze training georganiseerd. Deze series zijn inmiddels afgerond. Ben je  geïnteresseerd in deze training? Stuur dan een mail aan martijn.kramer@platform31.nl.