Training Klimaatadaptief bouwen en ontwikkelen

De training ‘Klimaatadaptief bouwen en ontwikkelen’ is bedoeld voor projectleiders van nieuwbouwprojecten van gemeentes, waterschappen, projectontwikkelaars en aannemers. Hoe borg je klimaatadaptatie in de ontwikkeling van nieuwbouw? Hoe verbind je het thema daarin aan andere opgaven en belangen? En hoe werken publieke en private partijen daarbij samen? Tijdens de training leer je om passende momenten in het ontwikkelproces te herkennen en instrumenten voor het borgen van klimaatadaptatie te benutten. Je gaat met instrumenten aan de slag en deelt ervaringen met andere deelnemers. De trainers begeleiden het leerproces en brengen eigen voorbeelden en ervaringen uit gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie in.

Inhoud

In deze training leer je niet alleen welke kansen er zijn om klimaatadaptatie te borgen tijdens nieuwbouwprojecten. Je leert ook om bewuste keuzes te maken over de rol die je wilt innemen in het ontwikkelproces én richting de eindklant. Deze bewuste rolkeuzes helpen ook bij de bewustwording van jouw rol in een project binnen je eigen organisatie. Bij projecten zijn meerdere collega’s en afdelingen betrokken: ook de bredere organisatie van beheer, beleid en uitvoering spelen een rol. Deze training geeft je de juiste tools om je rol in elke situatie te bepalen.

In de training krijg je inzicht in:

  1. de kansen voor klimaatadaptatie tijdens het bouw- en ontwikkelproces
  2. de belangen van de verschillende partijen in een project en de gewenste rollen
  3. verschillende manieren waarop je oplossingsgericht kunt samenwerken

Na afronding van de training heb je ook een netwerk opgebouwd van partijen met wie je uitdagingen uit de praktijk kunt delen.

Opzet

De training gaat uit van een digitale werkvorm met veel interactie tussen de deelnemers via actieve opdrachten, discussies en rollenspellen. De groepsgrootte blijft daarom beperkt tot ongeveer 8 deelnemers. Zo krijg je de kans om tot verdieping te komen van de uitdagingen voor jezelf én de ander. Zodra het weer mag, zullen de trainers en deelnemers fysiek bij elkaar komen, zodat ze nog meer van en met elkaar kunnen leren.

De training bestaat uit drie dagdelen. Je krijgt les van twee trainers die het groepsproces én de inhoudelijke verdieping borgen. Tussen de drie dagdelen voer je huiswerkopdrachten uit. Hiervoor moet je betrokken collega’s uit hun eigen organisatie kort interviewen. De training kost je ongeveer 20 tot 22 uur in totaal, verspreid over vier weken.

Data

Omdat er voor de eerste serie veel aanmeldingen waren, hebben we snel een tweede serie van deze training ingepland. De sessies van deze tweede serie vinden plaats op de volgende data:

  • Sessie 1: Dinsdag 18 mei 2021 van 9.00 uur tot 13.00 uur

  • Sessie 2: Donderdag 3 juni 2021 van 9.00 tot 13.00 uur.

  • Sessie 3: Donderdag 17 juni 2021 van 13.00 tot 17.00 uur.

De drie sessies zijn samen één geheel. Als je je aanmeldt voor de training, meld je je aan voor alle sessies. Je kunt de sessies niet los volgen

Aanmelden

Je kunt je voor deze tweede serie aanmelden via het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 2 mei 2021. De training biedt plaats aan 8 personen. Bij meer inschrijvingen zullen wij een keuze maken uit de aangemelde deelnemers. We vragen je daarom bij de aanmelding om je deelname kort te motiveren. Ook zullen we bij een eventuele selectie kijken naar spreiding van de deelnemers over het land en naar hoe je in de doelgroep past.

Blijkt dat je tijdens deze training niet kunt meedoen omdat de groep vol is? Dan plaatsen we je op een contactlijst. Je krijgt dan een bericht wanneer de training weer wordt aangeboden. We kunnen je ook op de contactlijst zetten als je niet kunt op de geplande data. Stuur in dat geval een mail aan martijn.kramer@platform31.nl.

Kosten

De eerste en tweede serie van de training ‘Klimaatadaptief bouwen en ontwikkelen’ worden als pilot gratis aangeboden. De deelnemers krijgen in de pilot de vraag om hun mening over de training te geven, en aan te geven of deze goed aansluit bij de verwachtingen en situaties in hun praktijk. Op die manier kunnen we inzicht krijgen in de behoefte aan verdere ontwikkeling van de trainingen en de leeromgeving.

Documenten

Het lesmateriaal voor de training staat binnenkort op deze pagina. Als je je aanmeldt, krijg je hier een bericht over.