Training Participatie en co-creatie

In de stad is maar 30 tot 50 procent van de totale oppervlakte in handen van de overheid. Om de stad klimaatbestendig en waterrobuust in te richten, is participatie (stimuleren en faciliteren) en cocreatie (dialogen en uitvoeringsagenda) met burgers en bedrijven daarom steeds belangrijker. Daarnaast komt door de invoering van de Omgevingswet participatie bij ruimtelijke ordeningsvragen nog hoger op de agenda. Maar hoe betrek je bewoners en bedrijven bij klimaatadaptatie, en hoe werk je met ze samen? Daar gaat deze interactieve online training ‘Participatie en cocreatie’ over.

Doelgroep

De training is vooral geschikt voor ambtenaren bij waterschappen en gemeenten, zowel op beleidsmatig niveau als op projectniveau.

Inhoud

De kernonderwerpen van de training zijn:

  1. Participatie van bewoners/lokale stakeholders in overheidsbeleid, waarmee een actieve, maar kleine groep bewoners betrokken wordt bij klimaatadaptatie.
  2. Participatie van de overheid (en overheidsrollen) bij bewonersinitiatieven, waarbij het gaat om een relatief kleine groep actieve bewoners.
  3. Stimuleren van grote middengroep van bewoners/lokale stakeholders, die niet uit zichzelf participeren in klimaatadaptatie. Hoe kun je deze groep betrekken, via financiële en andere prikkels?

In de training leer je eerst de theorie over deze drie kernonderwerpen. Daarna pas je de theorie toe op een casus voor de hele groep. Tot slot werk je aan je eigen casus, om het geleerde direct in je eigen praktijk toe te passen.

Opzet training

Een gedeelte van de training kun je naar eigen inzicht online volgen. Het programma wisselt af tussen online presentaties, theoretische uitleg en doe-opdrachten gekoppeld aan je eigen casus of werksituatie. Twee van de doe-opdrachten maak je in een groepje: hiervoor maken de groepjes zelf contactafspraken. Daarnaast zijn er drie dagdelen waaraan alle deelnemers meedoen: hierin werken alle deelnemers met elkaar samen en wissel je kennis uit. Deze contactmomenten zullen waarschijnlijk helemaal online plaatsvinden. Het kost je in totaal zo’n 20 tot 24 uur om deze training te volgen, verspreid over ongeveer 6 weken.

Data

De sessies van de training vinden plaats op de volgende data:

  • Sessie 1: Donderdag 29 april 2021 van 13.00 uur tot 17.00 uur
  • Sessie 2: Donderdag 20 mei 2021 van 13.00 tot 17.00 uur.
  • Sessie 3: Donderdag 10 juni 2021 van 13.00 tot 17.00 uur.

De drie sessies zijn samen één geheel. Als je je aanmeldt voor de training, meld je je aan voor alle sessies. Je kunt de sessies niet los volgen.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 18 april 2021. De training biedt plaats aan 8 tot 10 personen. Bij meer inschrijvingen zullen wij een keuze maken uit de aangemelde deelnemers. Wij vragen je daarom bij de aanmelding om je deelname kort te motiveren. Ook zullen we bij een eventuele selectie kijken naar spreiding van de deelnemers over het land en naar hoe je in de doelgroep past.

Blijkt dat je tijdens deze eerste pilot niet kunt meedoen omdat de groep vol is? Dan plaatsen we je op een contactlijst. Je krijgt dan een bericht wanneer de training weer wordt aangeboden. We kunnen je ook op de contactlijst zetten als je niet kunt op de geplande data. Stuur in dat geval een mail aan martijn.kramer@platform31.nl.

Kosten

De eerste serie van de training ‘Participatie en cocreatie’ wordt als pilot gratis aangeboden. De deelnemers krijgen in de pilot de vraag om hun mening over de training te geven, en aan te geven of deze goed aansluit bij de verwachtingen en situaties in hun praktijk. Op die manier kunnen we inzicht krijgen in de behoefte aan verdere ontwikkeling van de trainingen en de leeromgeving.

Documenten

Het lesmateriaal voor de training staat binnenkort op deze pagina. Als je je aanmeldt, krijg je hier een bericht over.