Training Participatie en co-creatie

In de stad is maar 30 tot 50 procent van de totale oppervlakte in handen van de overheid. Om de stad klimaatbestendig en waterrobuust in te richten, is participatie (stimuleren en faciliteren) en cocreatie (dialogen en uitvoeringsagenda) met burgers en bedrijven daarom steeds belangrijker. Daarnaast komt door de invoering van de Omgevingswet participatie bij ruimtelijke ordeningsvragen nog hoger op de agenda. Maar hoe betrek je bewoners en bedrijven bij klimaatadaptatie, en hoe werk je met ze samen? Daar gaat deze interactieve online training ‘Participatie en cocreatie’ over.

Doelgroep

De training is vooral geschikt voor ambtenaren bij waterschappen en gemeenten, zowel op beleidsmatig niveau als op projectniveau.

Inhoud

De kernonderwerpen van de training zijn:

  1. Participatie van bewoners/lokale stakeholders in overheidsbeleid, waarmee een actieve, maar kleine groep bewoners betrokken wordt bij klimaatadaptatie.
  2. Participatie van de overheid (en overheidsrollen) bij bewonersinitiatieven, waarbij het gaat om een relatief kleine groep actieve bewoners.
  3. Stimuleren van grote middengroep van bewoners/lokale stakeholders, die niet uit zichzelf participeren in klimaatadaptatie. Hoe kun je deze groep betrekken, via financiële en andere prikkels?

In de training leer je eerst de theorie over deze drie kernonderwerpen. Daarna pas je de theorie toe op een casus voor de hele groep. Tot slot werk je aan je eigen casus, om het geleerde direct in je eigen praktijk toe te passen.

Voor ieder van de kernonderwerpen is een factsheet beschikbaar, die vind je bij de documenten van deze training.

Opzet training

Een gedeelte van de training kun je naar eigen inzicht online volgen. Het programma wisselt af tussen online presentaties, theoretische uitleg en doe-opdrachten gekoppeld aan je eigen casus of werksituatie. Twee van de doe-opdrachten maak je in een groepje: hiervoor maken de groepjes zelf contactafspraken. Daarnaast zijn er drie dagdelen waaraan alle deelnemers meedoen: hierin werken alle deelnemers met elkaar samen en wissel je kennis uit. Deze contactmomenten zullen waarschijnlijk helemaal online plaatsvinden. Het kost je in totaal zo’n 20 tot 24 uur om deze training te volgen, verspreid over ongeveer 6 weken.

Data en aanmelden

De eerste serie trainingen vond plaats in april, mei en juni 2021 en is inmiddels afgerond. Als er een volgende serie trainingen komt, zullen we dat hier vermelden. Ben je geïnteresseerd in deze training? Stuur dan een mail aan martijn.kramer@platform31.nl.

Documenten