Global Center on Adaptation voortvarend van start

Op 17 oktober 2018 opende voormalig VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon het Groningse kantoor van het Global Center on Adaptation (GCA). Een maand eerder, op 20 september, was het zusterkantoor in Rotterdam al geopend.

Global Commission on Adaptation Group

Het GCA is een mondiaal topkenniscentrum dat landen, organisaties en bedrijven ondersteunt met kennis en advies op het gebied van klimaataanpassing. Dankzij deze ondersteuning kunnen zij zich in de nabije toekomst beter wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Het GCA brengt een breed netwerk van internationale partners bijeen, waaronder leidende kennisinstituten, bedrijven, NGO’s, lokale en nationale overheden, internationale organisaties en de financiële sector.

Global Commission on Adaptation

Een dag voor de opening van het Groningse GCA-kantoor vond er in Den Haag een high-level event plaats, in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte: de lancering van de Global Commission on Adaptation. Deze Commissie, die wordt ondersteund door het GCA en het World Resources Institute, staat onder leiding van Ban Ki-Moon, Bill Gates (ceo van de Bill and Melinda Gates Foundation) en Kristalina Georgieva (ceo van de Wereldbank).

De Commissie bestaat uit 28 leden uit 19 verschillende landen. Een aantal van hen zijn vertegenwoordigers van nationale overheden, onder wie Cora van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat. In de Commissie zijn ook internationale organisaties vertegenwoordigd, zoals de Global Environment Facility, en bedrijven, waaronder het Nederlandse DSM. Het doel van de Commissie is klimaatadaptatie hoger op de agenda te krijgen, zowel nationaal als internationaal, en zowel bij overheden als bij instellingen, bedrijven en burgers.

Tegelijkertijd wil de Commissie zelf bijdragen aan het verspreiden van kennis over adaptatiestrategieën, waaronder climate smart investments, nieuwe technologieën en betere klimaatplanning.

Year of Action

De Commissie heeft een aantal concrete taken op zich genomen. Zo bereidt ze een groot rapport voor dat gepresenteerd zal worden tijdens de VN-Klimaattop in 2019. Dat rapport zal de meest recente kennis op het gebied van klimaatadaptatie bijeenbrengen, met hulp van de gezaghebbende internationale instellingen op dit gebied. Het zal onder meer ingaan op het belang van klimaatadaptatie, kansrijke strategieën en verbeterpunten, en concrete actiepunten voor overheden, bedrijven en burgers.

Daarnaast zal de Commissie nauw samenwerken met de Europese Commissie op het gebied van klimaatadaptatie, en leiding geven aan een internationaal Year of Action (van eind 2019 tot eind 2020). Dat initiatief moet beleidsmakers en burgers helpen op een andere manier tegen klimaatactie aan te kijken en daarnaar te handelen – en te zorgen dat steun ook de meest kwetsbare groepen bereikt.

Meer informatie