City Park Apeldoorn

De binnenstad van Apeldoorn wordt hersteld in de oude stijl, zoals het was rond de 19e en 20e eeuw met de kenmerkende Jugendstil-gevels. Een klimaatbestendige stad met herstelde architectuur en waterpartijen, veel groen, autoluw met duurzame mobiliteitsoplossingen en waar ontmoeten centraal staat.

Doel en inhoud van het project

In de binnenstad zijn twee deelgebieden te onderscheiden:

  • Parklijnen – groene, klimaatbestendige straten
  • Plekken in het Stadspark – levendige pleinen en rustige hoven

Parklijnen zijn programmatische dragers en vormen de ruggengraat van verschillende zones. De verbinding tussen de Hoofdstraat en de Parkstraat krijgt een samenhangende groenstructuur. Historische lijnen zoals de Hoofdstraat en De Grift gaan opnieuw gelden als hoofdstructuur. De binnenstad wordt een Stadspark door pleinen te ontharden en vergroenen, door extra laanbomen te planten in de aanrijstraten en solitaire bomen in het kerngebied. De opvangcapaciteit voor regenwater wordt vergroot door het terugbrengen van de oorspronkelijke, typerende sprengenbeken.

Plekken in het Stadspark zijn extra groene pleinen en dienen als verblijfsplekken voor ontmoetingen. De verbindende groene straten zorgen voor wateropvang en gaan hittestress tegen. Speelfuncties zullen zo zijn ingericht dat ze de biodiversiteit bevorderen.

Parkstraat

Leegstaande winkelpanden worden getransformeerd tot woningen (bijvoorbeeld kluswoningen) of werkgebouwen. In de lijn van de Loolaan naar het station zal extra groen worden toegevoegd.

Marktplein

Het Marktplein krijgt een overdekte hal: ‘Grote Markthof’. De hal wordt voorzien van meer groen.

Griftpark

Door het verplaatsen van de buslijnen wordt er dusdanig veel ruimte vrijgespeeld dat de hele zone vergroend kan worden.

Initiatiefnemer: Gemeente Apeldoorn
Start- en einddatum: 2022 – 2027