Naar een klimaatadaptief Arnhem

Al enkele jaren geleden koos Arnhem ervoor, samen met bewoners, bedrijven en instellingen, de stad klimaatadaptief te maken door vooral te kiezen voor ruimtelijke, groene en blauwe maatregelen. Dat doet de gemeente samen met het platform Arnhem Klimaatbestendig, opgericht door een aantal partijen uit de stad. Als tandwielproject binnen LIFE-IP Klimaatadaptatie wordt dit doorgezet.

Doel en inhoud van het project

Voor Arnhem Klimaatbestendig betekent de bijdrage dat zij meer acties ondernemen in de wijken, zodat bewoners, maar ook bedrijven en instellingen, nog bewust(er) zijn van klimaatadaptatie en maatregelen nemen. Dat gebeurt laagdrempelig door in de wijken klimaatcafés en klimaatcarrousels te organiseren. Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden ‘tuinontwerpsessies’ georganiseerd en meer in het algemeen wordt een ‘groenspreekuur’ ingesteld. Daarnaast gaan de gemeente en Arnhem Klimaatbestendig samen de woningbouwcorporaties helpen met vragen over deze opgave.

Als gemeente gaan we zelf aan de slag met het ‘Koele Netwerk’: het aanleggen van een netwerk van beschaduwde routes en koele plekken in de stad; in eerste instantie in de binnenstad en daarna ook in de aanliggende (oude) wijken. Door voor opvallende maatregelen te kiezen, laten we zien dat klimaatadaptieve maatregelen ook kunnen bijdragen aan een attractieve stad. Dat alles gaan we monitoren door onder meer ‘citizens science’: het betrekken van bewoners en gebruikers bij de grote klimaatadaptatie-opgave. Op die manier nemen we samen maatregelen nemen voor een klimaatadaptief en én nog attractiever Arnhem.

Bijdrage aan Nationale Klimaatadaptatiestrategie

De opgedane kennis en ervaringen kunnen overheden en platforms zoals Arnhem Klimaatbestendig helpen om de bewustwording voor klimaatadaptatie te vergroten en andere partijen actief te betrekken bij het klimaatadaptief maken van Nederland.

Initiatiefnemers: Gemeente Arnhem en Arnhem Klimaatbestendig
Start- en einddatum: 2022 – 2026