Spuiboulevard – Gemeente Dordrecht

Gemeente Dordrecht ontwikkelt een stedenbouwkundig raamwerk voor het integreren van stedelijk wonen, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. De uitvoeringsfase bestaat uit het verminderen van verharding in de openbare ruimte, ten gunste van groen. De gebouwen worden voorzien van groene en bruine daken en de parkeergarage krijgt na renovatie een groene gevel.

Doel en inhoud van het project

Het doel is het creëren van een gezonde en leefbare woonomgeving die duurzaam, biodivers en klimaatadaptief is. Ter voorkoming van hittestress creëert de gemeente Dordrecht groene en schaduwrijke binnenhoven waar het goed verblijven en bewegen is. Veel aandacht gaat uit naar het afkoppelen van hemelwater en het realiseren van voldoende waterberging in een gebied met een moeilijke bodemsamenstelling.

Bijdrage aan Nationale Klimaatadaptatiestrategie

Het project laat zien dat bouwen op lastige locaties in hoge dichtheden mogelijk is. Ook toont het aan dat een integrale benadering leidt tot een aantrekkelijke woonomgeving. Bij het maken van de plannen zijn bewoners, bedrijven en organisaties nauw betrokken. Ze zijn enthousiast over het toekomstige groene karakter van de nieuwe Spuiboulevard; een grote verbetering ten opzichte van de huidige grootschalige infrastructuur met dito kantoorgebouwen. De Spuiboulevard wordt een visitekaartje voor Dordrecht.

Initiatiefnemer: Gemeente Dordrecht
Start- en einddatum: juli 2021 – december 2028