Gezondheid in klimaatadaptatiebeleid

De gevolgen van klimaatverandering hebben een grote impact op de gezondheid van mensen. Denk aan de toenemende hitte, een langer allergieseizoen, infectieziekten en fysieke en mentale gevolgen van wateroverlast en overstromingen.

Doel en inhoud van het project

Doel van het project is om gezondheid te verankeren in klimaatadaptatiebeleid en zo de gevolgen van klimaatverandering op de gezondheid te verminderen. Hiertoe worden eerst goede voorbeelden opgehaald bij GGD’en en gemeenten in heel Nederland.

Bijdrage aan Nationale Klimaatadaptatiestrategie

Kennis en expertise worden gebundeld in een handreiking voor GGD’en en gemeenten: hoe houd je rekening met gezondheid in klimaatadaptatiebeleid? Deze handreiking zal in de looptijd van het project ook herzien worden na opgedane ervaringen bij GGD’en en gemeenten.

Initiatiefnemer: GGD Gelderland-Midden
Start- en einddatum: 1 januari 2022 – 31 december 2027